Chirurgie

Indikační a všeobecná poradna

Přicházejí sem zejména pacienti s již stanovenou diagnózou před plánovanou operací (informace o operačním výkonu, domluvení termínu), bývají odesíláni z jiných odborných ambulancí nebo ordinací praktických lékařů. Pacienti z našich odborných poraden jsou indikováni přímo. Kontroly pooperačních stavů.

Rychlý kontakt

Ordinační hodiny

Po
10:00 - 12:00
St
13:00 - 14:00

Prim. MUDr. Bc. Jan Navrátil po předchozím objednání (Po 14:00 - 15:00)