Chirurgie

Chirurgické lůžkové oddělení

Rychlý kontakt

Chirurgie 2. patro

Chirurgie JIP

Chirurgie 1. patro

Je určena pacientům vyžadujícím monitorování po operačních výkonech z důvodu polymorbidity či z důvodu náročnosti samotné operace.
Další skupinou jsou pacienti při primárním selhání nebo ohrožení životních funkcí pro onemocnění chirurgické povahy nebo pro úraz. Disponuje 4 intenzivními lůžky.
Telefonní kontakt: 416 858 277 (271)

Zde leží též pacienti ke konzervativnímu sledování, chirurgičtí pacienti k předoperační přípravě a stanovení diagnózy za hospitalizace, pacienti po operacích GIT (apendix, žlučník, hemoroidy, tumory apod.).
Na septické části stanice hospitalizujeme pacienty se zánětlivými onemocněními (flegmony, abscesy, gangrény, infekty kostí, kloubů atd.).
Oddělení disponuje třemi nadstandardními pokoji – dvěma jednolůžkovými, jedním dvojlůžkovým. Nadstandardní, moderně zařízené pokoje se nachází ve 2. patře chirurgického oddělení, jeden z pokojů je plně bezbarierový. Cena za celodenní pobyt činí 850,- Kč.
Telefonní kontakt: 416 858 271

Jsou zde hospitalizováni pacienti bez známek infektu ke konzervativnímu sledování, nevyžadující však intenzivní monitorování (např. otřes mozku, rozsáhlé hematomy) a pacienti po operacích aseptických (traumatologické, ortopedické, artroskopie, varixy apod.).
Telefonní kontakt: 416 858 276

Na dvou operačních sálech se odehrává operativa chirurgického a gynekologického oddělení.
Sterilizační centrum provádí sterilizaci nástrojů a pomůcek pro operace prováděné na centrálních sálech i nástrojů pro ambulantní specialisty (chirurgy, manikéry, pedikéry atd.).

Personální obsazení:

Vedoucí lékař MUDr. Josef Šorna – josef.sorna@nemocniceroudnice.cz

Vrchní sestra Jana Šimková – jana.simkova@nemocniceroudnice.cz