Centrální operační sály a sterilizace

Centrální operační sály a sterilizace

Dva operační sály vybavené moderní technologií a sterilizace zdravotnických prostředků

Kde nás najdete

přízemí budovy polikliniky

Popis oddělení

Na dvou operačních sálech se odehrává operativa chirurgického a gynekologického oddělení.
Sterilizační centrum provádí sterilizaci nástrojů a pomůcek pro operace prováděné na centrálních sálech i nástrojů pro ambulantní specialisty (chirurgy, manikéry, pedikéry atd.).

Centrální operační sály jsou zázemím pro operativu chirurgických oborů, traumatologie, ortopedie a gynekologie. Operační sály jsou provozně odděleny od ostatních oddělení. Po rekonstrukci v roce 2009 vznikly dva operační sály vybavené moderní technologií, která splňuje veškeré požadavky na poskytování kvalitní péče.

Ročně je na operačních sálech provedeno více než 2000 operačních výkonů.

Péče poskytovaná na operačních sálech je zaměřena na bezpečí pacienta:

 • provádíme bezpečnostní proces (identifikace pacienta a operované oblasti)
 • používáme jednorázové rouškování a pomůcky
 • dodržujeme hygienická pravidla vycházející z legislativy
 • používáme moderní a bezpečné přístroje

Na provoz operačních sálů navazuje sterilizační centrum. Toto propojení umožňuje bezpečné a rychlé zajištění materiálu a instrumentária potřebného k operačním výkonům plánovaným i akutním.

Sterilizační centrum zajišťuje přípravu a sterilizaci nástrojů a materiálu pro operační sály, pro všechna pracoviště nemocnice i soukromý sektor.

Provádíme:

 • Předsterilizační přípravu
 • Kompletaci operačních sít
 • Balení do speciálních sterilizačních obalů
 • Sterilizaci
 • Skladování
 • Transport sterilního materiálu

Přístrojové vybavení:

 • Automatický mycí přístroj
 • Dva parní autoklávy (sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára)
 • Jeden kombinovaný autokláv (pára, formaldehyd)

Personální obsazení

MUDr. Josef Šorna

vedoucí lékař

Jana Šimková

vrchní sestra