MUDr. Igor Ulč

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče – DIOP vedoucí lékař

Kontakt

353 364 363

igor.ulc@nemocniceostrov.cz