Napřimte svou páteř pomocí cvičení ACT

Co je ACT? Akrální koaktivační terapie využívá poloh při cvičení, které vychází z pohybového vývoje dětí. Pojďte se navrátit do dětského období, kde pohyb byl přirozenou součástí života. Při cvičení je kladen důraz na oporu dlaní rukou a pat nohou, které tvoří opěrné body napomáhající napřímit páteř.
Napřimte svou páteř pomocí cvičení ACT

Cvičení je vhodné zejména pro klienty:
• dlouhodobě a nesprávně přetěžují pohybový aparát (dlouhodobé nesprávné sezení v práci, dlouhé cesty autem…)
• mají vadné držení těla
• mají obtíže s inkontinencí
• vhodné zejména pro ženy 30+

Pravidelným cvičením lze docílit:
• napřímení a stabilizace páteře a končetin
• změny svalového napětí (posílení svalstva)
• zlepšení koordinace pohybu
• odstranění bolestí

Těším se na společné cvičení. Michaela Frühaufová – fyzioterapeut

Cvičení se koná každé úterý
od 17:45 – 18:45
Objednávejte se prosím na tel:
737 352 291.

Budova Ambulance Penta,
Železniční 887/1,
3. patro / tělocvična.

Cena za 1 lekci je 180 Kč.
Cvičíme bez obuvi, podložky máme k dispozici.