Ceník pracovně lékařských služeb

Tento Ceník je účinný od 1.12.2022.
Ceny v tomto Ceníku jsou uvedeny bez případné DPH.
V případě, že je tak stanoveno příslušnými právními předpisy, bude k cenám připočtena DPH v zákonné výši.
Ceny poskytovaných služeb jsou stanoveny v českých korunách (CZK) takto:

Lékařská prohlídka:
Vstupní 650 Kč
Periodická 650 Kč
Mimořádná 650 Kč
Výstupní 650 Kč
Lékařská prohlídka:
Vyšetření na řidičský průkaz 650 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 650 Kč
Cizinci ze 3. zemí – pracovní povolení a lékařská prohlídka 650 Kč

Další nutná vyšetření související se zařazením do kategorizace prací se řídí ceníkem nemocnic, ambulancí a dalších spolupracujících subjektů, u nichž byla provedena. Ceny za tato vyšetření budou fakturovány v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly provedeny, a to v rámci faktury za poskytnuté PLS.

Ostatní služby:
Vstupní audit / Dohled na pracovišti / Poradenství a školení 1000 Kč / hod.