MUDr. Josef Kult

MUDr. Josef Kult

MUDr. Josef Kult Lékař
Po ukončení studia LF UK v Plzni jsem od roku 2008 do roku 2016 pracoval na interně FN Plzeň. Zde jsem sbíral zkušenosti jak s ambulantní, tak s akutní medicínou a také atestoval v oboru Endokrinologie a diabetologie. Od roku 2016 jezdím na ZZS Karlovarského kraje. Nyní kombinuji medicínu urgentní s ambulantní a dlouhodobou péčí o pacienty endokrinologické a diabetologické, což je pro mě ta pravá cesta, při které mi práce přináší opravdovou radost a těším se z ní. Mimo to je mojí největší zálibou má rodina a čas s ní strávený. Odreaguji se prací na zahradě či při četbě dobré knihy. Nejraději mám sci-fi žánr a nejoblíbenější autor je Jiří Kulhánek. S rodinou pravidelně jezdíme dobíjet energii na Šumavu, která nikdy nezklame.