HLEDÁME MLADÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Nabízíme pro absolventy lékařských fakult se zájmem o práci v oboru Všeobecné praktické lékařství možnost specializačního vzdělávání dle platného vzdělávacího programu s možností využití rezidenčního místa.
HLEDÁME MLADÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Disponujeme akreditací pro specializační vzdělávání jak pro interní kmen, tak VPL kmen s navazující specializací v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Absolventům, kteří si vyberou naše akreditované pracoviště nabízíme:
• garanta/školitele
• zajištění odborných stáží na akreditovaných oddělení našich partnerských nemocnic
• přípravu vzdělávacího plánu, praxí a kurzů, administrativní podporu v průběhu celého specializačního vzdělávání
• přípravu vzdělávacího plánu dle platné metodiky rezidenčního míst

Zájemci, prosím, hlaste se na e-mail: iva.kadilakova@ambulancephcz.cz