Rehabilitační centrum Karlovy Vary

Rehabilitační centrum Karlovy Vary

Adresa: Železniční 887/1, Karlovy Vary

Rychlý kontakt

Ordinační hodiny

Rehabilitace

Po - Pá
06:30 – 17:30

Fyziatrie

Po - Čt
08:00 – 14:30

MUDr. Olga Holotová, MUDr. Lenka Draská
dle předchozího objednání

Út
12:00 – 16:00
St
08:00 – 12:30
13:30 – 15:00
08:00 – 12:30
13:30 – 15:00

MUDr. Kateřina Vávrová

Skupinová cvičení

úterý
9:00-10:00
Anna Kosířová
úterý
16:30-17:30
Alena Mokruschová
úterý
17:45-18:45
Michaela Frühaufová
středa
8:00-9:00
Mgr. Alena Mokruschová

Rozsah péče

Zdravotní péče v oblasti Fyziatrie a Rehabilitace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění klientům pojišťoven VZP, OZP, ČPZP a VOZP. Klienti pojišťovny MVČR si péči musí hradit jako samoplátci (viz ceník).

Do našeho rehabilitačního centra nepotřebujete žádanku, ani doporučení od jiného lékaře. Naše paní doktorky vás vyšetří a následně doporučí k další rehabilitační péči.

Po předchozím objednání, které probíhá na recepci polikliniky Železniční 1 v Karlových Varech – vchod A – přízemí, na tel: 734 863 458, popř. emailu: recepce@ambulancephcz.cz, budete vždy nejprve objednáni k našim rehabilitačním lékařkám: MUDr. Olga Holotová nebo MUDr. Lenka Draská, po tomto vyšetření bude na základě obdrženého poukazu načasována vaše následná rehabilitace u jednotlivých fyzioterapeutů.

Fyzioterapeutické metody, koncepty a přístupy, které aplikujeme:

 • Vstupní a kontrolní kineziologický rozbor
 • Měkké a mobilizační techniky podle MUDr. Karla Lewita
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)
 • ACT – Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové
 • Mechanická diagnostika a terapie dle Robina Anthonyho McKenzieho
 • SMS systém – Senzomotorická stimulace
 • Metoda dle Ludmily Mojžíšové
 • Bobath koncept
 • Proprioceptivní nervosvalová facilitace (Kabatova metoda)
 • Klappovo lezení, dle MUDr. Rudolfa Klappa
 • Diagnostika a terapie poruch podle Aloise Brüggera
 • Cvičení na velkém míči

Dále se zaměřujeme na diagnostiku, terapii a prevenci bolestivých stavů pohybového aparátu dospělých i dětí, a to především na:

 • bolesti zad
 • poúrazové stavy
 • pooperační stavy
 • neurologické nemoci
 • funkční sterilitu (neplodnost)
 • úponové bolesti
 • vadné držení těla
 • bolesti kloubů
 • a jiné…

Naší snahou je přistupovat ke každému pacientovi individuálně, celostně, efektivně a s rychlým řešením obtíží s pohybovým aparátem.

Skupinové cvičení

 • rehabilitační skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta

Personální obsazení

MUDr. Lenka Draská

rehabilitační lékařka

MUDr. Olga Holotová

rehabilitační lékařka

Mgr. Pavla Schartová

fyzioterapeutka

Petr Šott

fyzioterapeut

Bc. Alena Bartoňová, Dis., Cert.
MDT

fyzioterapeutka

Mgr. Alena Mokruschová

fyzioterapeutka

Bc. Lenka Seberová

fyzioterapeutka

Michaela Frühaufová

fyzioterapeutka

Těšíme se na Vás:
• úterý 16:30 – 17:30 hod.
• středa 08:00 – 09:00 hod.

Lekce mají pomalejší rytmus s kladením důrazu na správné provedení cviků. Lekce budou sestaveny především z rehabilitačních technik jako jsou: DNS koncept od prof. P. Koláře, cviky od pí. L. Mojžíšové, Klappovo lezení (pro skoliotiky), Mc Kenzie cviky, automobilizační techniky, strečink, dechové a relaxační techniky.
Cvičení je vhodné především pro naše pacienty, kteří prošli individuální rehabilitací a rádi by pokračovali ve cvičení, ale i pro začátečníky a nově příchozí. Všichni jsou vítaní.

Cvičení není vhodné pro klienty s akutními zdravotními obtížemi a exacerbací chronických obtíží. Doporučujeme předchozí lékařskou konzultaci.

Prosíme, vezměte si s sebou vlastní podložku, ručník, vhodné volné oblečení a pití. Cvičí se bez bot.

Zrušení rezervace prosíme den předem do 15 hod.

Cvičí se v počtu 10 – 15 účastníků.

Cena lekce: 180 Kč. Cena lekce pro seniory nad 65 let je 160 Kč. Lekce se hradí před nebo po samotné lekci přímo u lektorky.

Objednávky na telefonu formou SMS – 603 196 179 (uveďte Vaše jméno a lekci).

Těšíme se na Vás:
• úterý  09:00 – 10:00 hod.

Lekce budou probíhat z různých rehabilitačních technik jako jsou: ACT (Akrální koaktivační terapie), DNS koncept od prof. P. Koláře, cviky od pí. L. Mojžíšové, automobilizační techniky, strečinky, dechové a relaxační techniky. Cvičení je vhodné zejména pro pacienty, kteří prošli individuální rehabilitací a chtějí pokračovat ve cvičení, pro začátečníky s poruchou pohybového aparátu např. vadným držením těla a též pro klienty, kteří si chtějí zacvičit a nastartovat pozitivně svůj den. Během lekcí bude kladen důraz na správné provedení cviků. Skupinové cvičení není vhodné pro klienty s akutními problémy, kde doporučujeme předchozí lékařskou konzultaci.

Cvičí se v počtu 10–15 účastníků.

Co s sebou: Pohodlné oblečení, cvičíme bez bot a pomůcky máme.

Cena lekce: 180 Kč. Cena lekce pro seniory nad 65 let je 160 Kč. Lekce se hradí před nebo po samotné lekci přímo u lektorky.

Objednávky na telefonu formou SMS 604 966 430 (uveďte Vaše jméno a lekci).

Zrušení rezervace den předem do 15. hod.

Těšíme se na Vás:
• úterý 17:45 – 18:45 hod.

Co je ACT?
Akrální koaktivační terapie využívá poloh při cvičení, které vychází z pohybového vývoje dětí. Pojďte se navrátit do dětského období, kde pohyb byl přirozenou součástí života. Při cvičení je kladen důraz na oporu dlaní rukou a pat nohou, které tvoří opěrné body napomáhající napřímit páteř.

Cvičení je vhodné zejména pro klienty, kteří:

 • dlouhodobě a nesprávně přetěžují pohybový aparát (dlouhodobé nesprávné sezení v práci, dlouhé cesty autem…)
 • mají vadné držení těla
 • mají obtíže s inkontinencí
 • vhodné zejména pro ženy 30+

Pravidelným cvičením lze docílit:

 • napřímení a stabilizace páteře a končetin
 • změny svalového napětí (posílení svalstva)
 • zlepšení koordinace pohybu
 • odstranění bolestí

Objednávejte se prosím na tel: 737 352 291.

Cena za 1 lekci je 180 Kč.

Cvičíme bez obuvi, podložky máme k dispozici.