Pracoviště praktického lékaře - Vintířov

Ordinační hodiny

Objednávka on-line

Pondělí
12:30 – 16:00 – pouze objednaní
16:00 – 18:30 – bez objednání
Úterý
07:00 – 08:00 – odběry
08:00 – 12:00 – akutní pacienti
12:00 – 14:00 – pouze objednaní
Středa
07:00 – 08:00 – odběry
08:00 – 12:00 – akutní pacienti
12:00 – 14:00 – pouze objednaní
Čtvrtek
07:00 – 08:00 – odběry
08:00 – 12:00 – akutní pacienti
12:00 – 14:00 – pouze objednaní
Pátek
07:00 – 09:00 – pouze objednaní
09:00 – 12:00 – akutní pacienti
12:00 – 13:00 – pouze objednaní

Odběry po předchozí objednávce:
úterý, středa a čtvrtek 7:00 – 8:00

Preventivní prohlídky společnosti SUAS dle objednání.

Kontakt

Adresa: Vintířov 169, 357 44 Vintířov (Zdravotní středisko)
Telefon: 603 882 656
E-mail: vintirov@ambulancephcz.cz
Mapa: Google Maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email vintirov@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Informace

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE:

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Jiří Štefan, MBA

MUDr. Jiří Štefan, MBA

Pracoviště praktického lékaře – Vintířov Lékař

MUDr. Ivana Bumbalová

Pracoviště praktického lékaře – Vintířov Lékař
Iva Králová

Iva Králová

Pracoviště praktického lékaře – Vintířov Sestra
Jana Janouškovcová

Jana Janouškovcová

Pracoviště praktického lékaře – Vintířov Sestra

Ke stažení