Praktický lékař Roudnice nad Labem

Praktický lékař Roudnice nad Labem

Adresa: Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem (budova nemocnice – 2. patro)

Rychlý kontakt

Ordinační hodiny

Po
12:00 - 18:00
Út
07:00 - 14:00
St
07:00 - 12:00
Čt
07:00 - 14:00
07:00 - 12:00

Nabízíme:

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.
Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

Služby primární péče všeobecného praktického lékaře

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní správou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

Administrativní činnost lékaře

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personální obsazení

MUDr. Jitka Červenková

Lékař

MUDr. Veronika Skalová

Lékař

Daniela Chmelová

Sestra