Pracoviště praktického lékaře - Roudnice nad Labem

Ordinační hodiny

  • Pondělí 12:00 - 18:00
  • Úterý 7:00 - 14:00
  • Středa 7:00 - 12:00
  • Čtvrtek 7:00 - 14:00
  • Pátek 7:00 - 12:00

Kontakt

Adresa:  Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem
(budova nemocnice – 2. patro)
Telefon: 416 858 356
E-mail: roudnice@ambulancephcz.cz

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Jitka Červenková

Pracoviště praktického lékaře – Roudnice nad Labem Lékař

MUDr. Veronika Skalová

Pracoviště praktického lékaře – Roudnice nad Labem Lékař

Daniela Chmelová

Pracoviště praktického lékaře – Roudnice nad Labem Sestra