Pracoviště praktického lékaře - Ostrov

Ordinační hodiny

Pondělí
07:00 – 12:00
Úterý
07:00 – 12:00
Středa
07:00 – 12:00
Čtvrtek
13:00 – 18:00
Pátek
07:00 – 12:00

Kontakt

Adresa:  Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Telefon: 353 821 282
E-mail:   lidicka@ambulancephcz.cz
E-mail:   michal.rychlovsky@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google Maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email lidicka@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Michal Rychlovský

MUDr. Michal Rychlovský

Pracoviště praktického lékaře – Ostrov Lékař
Markéta Meziani

Markéta Meziani

Pracoviště praktického lékaře – Ostrov Sestra, hlavní sestra - manažer pro ošetřovatelský úsek

Ke stažení