Pracoviště praktického lékaře - Nová Role

Ordinační hodiny

Pondělí
07:30 – 15:00

Úterý 
08:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Středa
14:00 – 18:00

Čtvrtek
07:30 – 13:30

Pátek
07:30 – 10:00
12:00 – 14:00

Kontakt

Adresa: Rolavská 237/3, Nová Role
Telefon: 733 115 087
E-mail: czp@ambulancephcz.cz

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Akreditované pracoviště

Ordinace praktického lékaře Nová Role je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařů v oboru Všeobecné praktické lékařství. Akreditace je platná pro základní kmen interní i praktický v oboru Všeobecné praktické lékařství a specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Personál

MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Pracoviště praktického lékaře – Nová Role Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství, garant vzdělávání lékařů a školitel
MUDr. Vendula Hošťálková

MUDr. Vendula Hošťálková

Pracoviště praktického lékaře – Nová Role Lékař
Ludmila Kolejáková

Ludmila Kolejáková

Pracoviště praktického lékaře – Nová Role Sestra

Ke stažení