Praktický lékař - Nejdek

Ordinační hodiny

Pondělí
07:30 – 08:00 – odběry
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 14:30 – pouze objednaní

Úterý
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 12:00 – pouze objednaní
13:00 – 16:00 – pouze objednaní

Středa
07:30 – 08:00 – odběry
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 14:00 – pouze objednaní

Pátek
08:00 – 13:00 – pouze objednaní

Přítomnost zdravotní sestry:
Čtvtek: 08:00 – 12:00 (administrativa)

Provozní doba se neshoduje s ordinační dobou.

Kontakt

Adresa:  Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek (areál Witte Nejdek)
Telefon: 353 316 265
E-mail:   nejdek@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google Maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email nejdek@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Dovolená

MUDr. Barbora Majkusová, srpen 2021
V akutních případech zástup zajištěn:

05. a 06.08.2021 – přítomna pouze sestra
MUDr. Michal Rychlovský, Klínovecká 1407, Ostrov, tel.: 353 821 282
Ordinační doba pro akutní pacienty: čt 13:00 – 17:00, pá 07:00 – 11:30
19. a 20.08.2021 (včetně sestry)
MUDr. Hošťálková, Rolavská 237, Nová Role, tel.: 733 115 087
Ordinační doba pro akutní pacienty: čt 08:00 – 12:30, pá 08:00 – 12:30

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Praktický lékař – Nejdek Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství
MUDr. Soňa Švejstilová

MUDr. Soňa Švejstilová

Praktický lékař – Nejdek Lékař
Bc. Veronika Šťastná

Bc. Veronika Šťastná

Praktický lékař – Nejdek Sestra