Pracovní lékařství

Ordinační hodiny

Dle domluvy

Kontakt

Adresa:  Železniční 887/1, 360 05 Karlovy Vary
Telefon: 733 143 579
E-mail:   pls@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google Maps

Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb

  • provádění lékařských preventivních pracovně lékařských prohlídek vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
  • v rámci pracovně lékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli
  • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření
  • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací
  • poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce
  • školení v poskytování první pomoci
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) – informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Personál

MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Pracovní lékařství Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství, garant pro vzdělávání lékařů, školitel
MUDr. Zuzana Fialová

MUDr. Zuzana Fialová

Pracovní lékařství Lékař
Kateřina Kopecká

Kateřina Kopecká

Pracovní lékařství Zdravotní sestra, manažer pracovního lékařství