Centrum praktického lékařství - Karlovy Vary

Ordinační hodiny

MUDr. Vanda Maňasová
Pondělí
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní
Úterý
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Středa
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 – pouze objednaní
Čtvrtek
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Pátek
08:00 – 13:00 – pouze objednaní

MUDr. Zuzana Uhrinová
Pondělí
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní
Úterý
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Čtvrtek
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní

MUDr. Jana Poláková Kellnerová
Středa
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 – pouze objednaní
Pátek
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní

Kontakt

Z důvodu pandemické situace žádáme pacienty, aby nás kontaktovali formou SMS nebo e-mailem.

Adresa: Železniční 887/1, K. Vary
Telefon: 359 807 142
Mobil:    734 439 999
E-mail: cpl@ambulancephcz.cz
Mapa: Google maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email cpl@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Nabízíme

Naše akreditované a školicí pracoviště praktického lékařství tvoří základ komplexních zdravotních služeb společnosti Ambulance Penta s.r.o. Akreditace je platná pro základní kmen interní i praktický v oboru Všeobecné praktické lékařství a specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Slouží jako místo prvního kontaktu pro zdravotní, ale i administrativní úkony, které se zdravím souvisejí.

Zde probíhá prvotní diagnostika i léčba patologických stavů. Odtud jsou naši pacienti v případě potřeby odesíláni na další specializovaná pracoviště NA, či do partnerských nemocnic v Ostrově a Sokolově, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav.

Služby poskytované praktickými lékaři:

Krom výše uvedeného je prioritou našich lékařů dbát na zdravotní prevenci – tedy předcházet závažným onemocněním, nebo je odhalit co nejdříve tak, aby byla cílená léčba zahájena včas.

Preventivní prohlídky se řídí doporučeními VZP a odborných lékařských společností. Obsahují vždy komplexní tělesné vyšetření a příslušnou laboratorní diagnostiku, jejíž rozsah se individuálně přizpůsobuje každému pacientovi dle jeho stavu a případných rizik.

K diagnostice využíváme i přístrojové vybavení – EKG, analyzátor Coaguchek k okamžitému zjištění hladiny INR u pacientů léčených Warfarinem a CRP tester k průkazu bakteriálního původce infekčních onemocnění a tedy potřeby léčby antibiotiky.

Provádíme i všechna běžná očkování (chřipka, tetanus, pneumokok) a poskytujeme i očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence a po dohodě i všechny další vakcinace (například tyfus / vzteklina před odjezdem do exotických destinací).

Krom zdravotně preventivní péče tvoří podstatnou část činnosti našich praktických lékařů i administrativní stránka zdravotnictví – počínaje nejčastější administrací pracovních neschopností, přes vyřizování záležitostí týkajících se trvalých zdravotních omezení až invalidních důchodů s okresní správou sociálního zabezpečení, či kompletace návrhů na lázeňskou péči.

Samozřejmostí je poskytování vyšetření za účelem získání řidičského oprávnění, zbrojního průkazu, potravinářských průkazů a obecně všech občanských záležitostí vyžadujících lékařské potvrzení.

Poslední zásadní náplní práce praktického lékaře je provádění závodně preventivní péče. Našim pacientům jsou (v zákonem daných mezích) prohlídky prováděny ve stejném režimu jako výše zmíněná vyšetření, Ambulance Penta však poskytuje i smluvní závodně preventivní péči pro firmy.

Personál

MUDr. Vanda Maňasová

MUDr. Vanda Maňasová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Zuzana Uhrinová

MUDr. Zuzana Uhrinová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Jana Poláková Kellnerová

MUDr. Jana Poláková Kellnerová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství, garant pro vzdělávání lékařů, školitel
Šárka Kosíková

Šárka Kosíková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary sestra
Lenka Malíková

Lenka Malíková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary manažer provozu
Dana Jelínková

Dana Jelínková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Administrativa

Ke stažení