Centrum praktického lékařství - Karlovy Vary

Ordinační hodiny

MUDr. Vanda Maňasová
Pondělí
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní
Úterý
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Středa
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 – pouze objednaní
Čtvrtek
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Pátek
08:00 – 13:00 – pouze objednaní

MUDr. Zuzana Uhrinová
Pondělí
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní
Úterý
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní
Čtvrtek
08:00 – 12:00
12:00 – 15:00 – pouze objednaní

MUDr. Jana Poláková Kellnerová
Středa
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 – pouze objednaní
Pátek
08:00 – 12:00
12:00 – 13:00 – pouze objednaní

Kontakt

Z důvodu pandemické situace žádáme pacienty, aby nás kontaktovali formou SMS nebo e-mailem.

Adresa: Železniční 887/1, K. Vary
Telefon: 359 807 142
Mobil:    734 439 999
E-mail: cpl@ambulancephcz.cz
Mapa: Google maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email cpl@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Dovolená – MUDr. Barbora Majkusová

29.-30.9.2022
Zástup zajištěn: MUDr. Vanda Maňasová

Nabízíme

Naše akreditované a školicí pracoviště praktického lékařství tvoří základ komplexních zdravotních služeb společnosti Ambulance Penta s.r.o. Akreditace je platná pro základní kmen interní i praktický v oboru Všeobecné praktické lékařství a specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Slouží jako místo prvního kontaktu pro zdravotní, ale i administrativní úkony, které se zdravím souvisejí.

Zde probíhá prvotní diagnostika i léčba patologických stavů. Odtud jsou naši pacienti v případě potřeby odesíláni na další specializovaná pracoviště NA, či do partnerských nemocnic v Ostrově a Sokolově, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav.

Služby poskytované praktickými lékaři:

Krom výše uvedeného je prioritou našich lékařů dbát na zdravotní prevenci – tedy předcházet závažným onemocněním, nebo je odhalit co nejdříve tak, aby byla cílená léčba zahájena včas.

Preventivní prohlídky se řídí doporučeními VZP a odborných lékařských společností. Obsahují vždy komplexní tělesné vyšetření a příslušnou laboratorní diagnostiku, jejíž rozsah se individuálně přizpůsobuje každému pacientovi dle jeho stavu a případných rizik.

K diagnostice využíváme i přístrojové vybavení – EKG, analyzátor Coaguchek k okamžitému zjištění hladiny INR u pacientů léčených Warfarinem a CRP tester k průkazu bakteriálního původce infekčních onemocnění a tedy potřeby léčby antibiotiky.

Provádíme i všechna běžná očkování (chřipka, tetanus, pneumokok) a poskytujeme i očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence a po dohodě i všechny další vakcinace (například tyfus / vzteklina před odjezdem do exotických destinací).

Krom zdravotně preventivní péče tvoří podstatnou část činnosti našich praktických lékařů i administrativní stránka zdravotnictví – počínaje nejčastější administrací pracovních neschopností, přes vyřizování záležitostí týkajících se trvalých zdravotních omezení až invalidních důchodů s okresní správou sociálního zabezpečení, či kompletace návrhů na lázeňskou péči.

Samozřejmostí je poskytování vyšetření za účelem získání řidičského oprávnění, zbrojního průkazu, potravinářských průkazů a obecně všech občanských záležitostí vyžadujících lékařské potvrzení.

Poslední zásadní náplní práce praktického lékaře je provádění závodně preventivní péče. Našim pacientům jsou (v zákonem daných mezích) prohlídky prováděny ve stejném režimu jako výše zmíněná vyšetření, Ambulance Penta však poskytuje i smluvní závodně preventivní péči pro firmy.

Infuze Vitamínu C

NASTARTUJTE IMUNITU pomocí infuzní terapie s vitamínem C

Vitamínová terapie je moderní a velmi účinnou metodou, jak pomůžete svému tělu bojovat nejen s únavou a různými infekcemi, ale také s mnoha vážnějšími problémy. Nedostatek vitaminu C se projevuje především srdečně – cévními obtížemi, poruchami hojení ran, stresem, narušenou imunitou, bakteriálními a virovými infekcemi apod.

Naše tělo si vitamin C samo neumí vyrobit a je tak odkázané na jeho příjem v určitých potravinách, především v ovoci a zelenině. Tento příjem je určitě důležitý, avšak většinou nedostačující.

Při jakékoliv zvýšené psychické či fyzické zátěži, stresu, při onemocněních nebo při akutních a chronických zánětlivých či nádorových onemocněních dochází ke značnému zvýšení spotřeby tohoto vitamínu. Nitrožilním podáním lze tuto spotřebu efektivně kompenzovat, protože vitamín C tak může dosáhnout mnohem vyšší, tedy potřebné úrovně v krvi, čehož podáním ústy nelze docílit.

PRO KOHO NENÍ INFUZNÍ APLIKACE VITAMINU C VHODNÁ?

 • pacienty s poruchou funkce ledvin;
 • těhotné nebo kojící ženy;
 • pacienty s anémií;
 • pacienty trpící nadměrným ukládáním železa v těle;

Pacienti, užívající trvalou medikaci, by měli vždy podstoupit konzultaci u lékaře.

Před intravenózní aplikací budou pacientovi provedeny základní odběry k posouzení celkového zdravotního stavu.

JAK APLIKACE PROBÍHÁ?

Aplikace probíhá nitrožilním podáním, tedy po jednoduchém vpichu do žilního systému je přímo do krevního oběhu aplikován vitamín C ve formě roztoku. Čas podání jedné dávky je 25–30 minut. Ihned po terapii se lze vrátit k jakékoliv činnosti bez žádného omezení. Po aplikaci infuze je nutné dodržet pitný režim 2 až 3 l za den. Dále se nedoporučuje konzumovat čokoládu, kávu a některé druhy zeleniny (rebarbora, červená řepa, listová zelenina).

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

 • akutní a chronické zánětlivé onemocnění – 2x až 3x týdně po dobu 2-6 týdnů
 • zánětlivé revmatické choroby – 2x až 3x týdně po dobu 1 měsíce
 • akutní a chronické alergie – 2x až 4x týdně, od 3. týdne 1 až 2x týdně do ústupu obtíží
 • rány po operaci či poranění – několik dnů 1x denně, pak 2. až 4. týden 1x až 2x týdně do zhojení
 • nádorová onemocnění – 2x až 3x týdně po dobu 6 týdnů, kůru lze opakovat po 3 týdnech

CENA

Neboť se nejedná se o léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami, léčbu hradí pacient. Cena jedné aplikace je 1.000 Kč.

JAK SE MŮŽETE NA TERAPII OBJEDNAT?

 • Terapii provádíme v Centru praktického lékařství v Karlových Varech, Železniční 887/1.
 • V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu lucie.vanaskova@ambulancephcz.cz

 

 

 

 

Personál

MUDr. Vanda Maňasová

MUDr. Vanda Maňasová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Zuzana Uhrinová

MUDr. Zuzana Uhrinová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Jana Poláková Kellnerová

MUDr. Jana Poláková Kellnerová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Lékař
MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství, garant pro vzdělávání lékařů, školitel
Šárka Kosíková

Šárka Kosíková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary sestra
Lenka Malíková

Lenka Malíková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary manažer provozu
Dana Jelínková

Dana Jelínková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary Administrativa

Ke stažení