Skupinové cvičení s Mgr. et Bc. Annou Kosířovou.

Zveme Vás na nové skupinové cvičení s kvalifikovanou fyzioterapeutkou Mgr. et Bc. Annou Kosířovou.
Skupinové cvičení s Mgr. et Bc. Annou Kosířovou.
Cvičení budou probíhat od 1. dubna 2023 každé úterý od 9:00 do 10:00.
Lekce budou probíhat z různých rehabilitačních technik jako jsou: ACT (Akrální koaktivační terapie), DNS koncept od prof. P. Koláře, cviky
od pí. L. Mojžíšové, automobilizační techniky, strečinky, dechové a relaxační techniky.
Cvičení je vhodné zejména pro pacienty, kteří prošli individuální rehabilitací a chtějí pokračovat ve cvičení, pro začátečníky s poruchou
pohybového aparátu např. vadným držením těla a též pro klienty, kteří si chtějí zacvičit a nastartovat pozitivně svůj den. Během lekcí bude kladen důraz na správné provedení cviků.
Skupinové cvičení není vhodné pro klienty s akutními problémy, kde doporučujeme předchozí lékařskou konzultaci.
Cvičí se v počtu 10–15 účastníků.
Co s sebou: Pohodlné oblečení, cvičíme bez bot a pomůcky máme.
Objednávky na telefonu formou SMS 604 966 430 (uveďte Vaše jméno a lekci). Zrušení rezervace den předem do 15. hod.