Kariéra

Nemocnice Vršovice je stabilním soukromým zdravotnickým zařízením, které poskytuje svým zaměstnancům příjemné pracovní prostředí, pohodový kolektiv a mnoho zaměstnaneckých benefitů.

Chcete u nás pracovat? Kontaktujte naši personalistku:

Volné pracovní pozice

Proč pracovat u nás

Jsme společnost, …

  • která je v oboru zdravotnictví už více jak 10 let, máte v nás STABILNÍ ZÁZEMÍ,
  • ve které pracuje více jak 150 zaměstnanců, víme že SPOKOJENÝ TÝM je základ kvalitní péče,
  • která není obří anonymní nemocnicí, naleznete u nás VSTŘÍCNÉ AŽ RODINNÉ prostředí,
  • která nemá akutní příjmy, práce u nás je tedy KLIDNĚJŠÍ A MÉNĚ STRESOVÁ,
  • která sídlí ve Vršovicích, máte to k nám KOUSEK z VLAKU i MHD,
  • která má i KLASICKÉ BENEFITY.

Vzdělávání

Společnost Penta Hospitals CZ si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je  avšak úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.
Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.
Pro rok 2015 dosahoval rozpočet na vzdělávání zaměstnanců výše 2,5 milionu korun, v roce 2016 došlo opět k navýšení rozpočtu. Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.
V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals.

  • ortopedie

  • specializační obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
  • specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína