Kariéra

Nemocnice Vršovice je stabilním soukromým zdravotnickým zařízením, které poskytuje svým zaměstnancům příjemné pracovní prostředí, pohodový kolektiv a mnoho zaměstnaneckých benefitů.

Chcete u nás pracovat? Kontaktujte naši personalistku:

Volné pracovní pozice

Proč pracovat u nás

Jsme společnost, …

 • která je v oboru zdravotnictví už více jak 10 let, máte v nás STABILNÍ ZÁZEMÍ,
 • ve které pracuje více jak 150 zaměstnanců, víme že SPOKOJENÝ TÝM je základ kvalitní péče,
 • která není obří anonymní nemocnicí, naleznete u nás VSTŘÍCNÉ AŽ RODINNÉ prostředí,
 • která nemá akutní příjmy, práce u nás je tedy KLIDNĚJŠÍ A MÉNĚ STRESOVÁ,
 • která sídlí ve Vršovicích, máte to k nám KOUSEK z VLAKU i MHD,
 • která má i KLASICKÉ BENEFITY.

Vzdělávání

Společnost Penta Hospitals CZ si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je  avšak úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.
Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.
Pro rok 2015 dosahoval rozpočet na vzdělávání zaměstnanců výše 2,5 milionu korun, v roce 2016 došlo opět k navýšení rozpočtu. Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Rezidenční místa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje Nemocnice Vršovice výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2023 v těchto oborech.

 • Perioperační péče (1 místo)
 • Intenzivní péče (1 místo)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2023

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 

Název a adresa vyhlašovatele:

Nemocnice Vršovice a.s.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 64827232

 

Rezidenční místa v oborech:

 • Perioperační péče (1 místo)
 • Intenzivní péče (1 místo)

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

 

Lhůta pro podání přihlášek:

do 30.6.2023 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

Nemocnice Vršovice a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2023

 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vršovice a.s. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vršovice a.s. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

 

 

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.

 

Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Vršovice a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

 

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

 

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

 

 • Přihláška Stáhnout soubor Přihláška
 • Osobní dotazník Stáhnout soubor Osobní dotazník

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.
V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals.

 • ortopedie

 • specializační obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína

KONTAKT

Mgr. Milada Sruji

Personalistka