Pobytové sociální služby

Pobytové sociální služby

Sociální lůžka, domov seniorů a DOZP.

Rychlý kontakt

Nemocnice Vimperk poskytuje tyto pobytové sociální služby:

  • dle § 48 zákona č.108/2006 Sb., domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
  • dle § 49 zákona č.108/2006 Sb., domov pro seniory
  • dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení  – sociální lůžka.

Posláním sociálních služeb Nemocnice Vimperk je poskytovat sociální služby uživatelům, kteří z důvodu nemoci, zdravotního stavu, věku a situace nemohou být ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění životních potřeb. Umožnit aktivní a důstojný život v našem zařízení, a to formou poskytování individuálních služeb, podporující jejich schopnosti, aktivizující a začleňující je do společnosti.

Smyslem služby je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na uživatele aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k sociálními vyloučení a posilují ho v  sociálním začleňování. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti Nemocnice Vimperk je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.

 

Děkujeme za finanční podporu Jihočeského kraje.