Pobytové sociální služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním Domova je vytvořit příjemné, přátelské prostředí pro osoby se zdravotním postižením, podpora individuálních přání, respekt a tolerance k druhému.

V současné době má domov 30 lůžek. Zdravotní péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajištují školení pečovatelé a pečovatelky.

 

 

Kde nás najdete

hlavní budova - 3. patro

Kontakty

Personální obsazení

Alexandra Selivanenko

staniční sestra

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:

 • 8:00 – 15:00 hod na výše uvedených kontaktech (tel nebo mail)
 • osobně v Nemocnici Vimperk, Pivovarská 158, 38501 Vimperk, 3. patro
 • požádat zdravotně sociálního pracovníka o zaslání informací poštou

Jednání se zájemcem o službu

 • na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem
 • na základě osobního jednání se zájemcem v místě jeho aktuálního pobytu
 • žádost o poskytnutí sociální služby Domov Vimperk včetně dotazníku dle § 48 z. č. 108/2006 Sb.

Způsob uzavírání smluv

 • uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem
 • smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv

Tato služba je poskytována osobám s kombinovaným postižením u nichž není vyloučena krizová sociální situace, u kterých hrozí sociální vyloučení pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, který by vedl ke konfliktu se společností a které zejména pro svůj zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Smyslem činnosti sociální služby je intenzivní, ucelená rehabilitace a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak zvládat životní situace. Služba je poskytována na dobu neurčitou.

Cílová skupina

 • osoby s kombinovaným postižení 27 – 64 let pro žadatele
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Podmínky odmítnutí žádosti

 • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití
 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, které jsou závislé na návykových látkách (toxikomanie)
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • zařízení neposkytuje služby o které osoba žádá

 

Nemocnice Vimperk poskytuje v rámci této služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

Cíle služby

Cílem je podpora a udržení soběstačnosti a samostatnosti v dílčích oblastech běžného života, řešit  sociální situaci, životní návyky a způsob života tak, aby nevedl ke konfliktu se společností. Podporovat začlenění do společnosti a ochranu před sociálním vyloučením. Touto cílenou službou zajišťujeme podporu co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu.

Služba je poskytována na samostatném oddělení. Prostředí je bezbariérové.

Strava je připravována v centrální kuchyni v rozsahu 5 jídel denně.

15 dvoulůžkových pokojů s WC a sprchovým koutem je vybaveno polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), televizemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda) Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

Společné prostory

 • výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů a charakteru služeb a potřebám uživatelů
 • aktivizační dílna, knihovna
 • jídelna, kuchyňka
 • centrální koupelna s vanou
 • chodby
 • altány
 • park (zahrada)

Uživatelům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Uživatelé mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme uživatelům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo zařízení. Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání.  Podporujeme a udržujeme kontakty uživatele s rodinou. Vedeme uživatele služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují zařízení.

Poskytované fakultativní služby:

 • pedikúra a kadeřnice