Pobytové sociální služby

Sociální lůžka

Nemocnice Vimperk poskytuje dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení  – sociální lůžka.

Zdravotní péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajištují školení pečovatelé a pečovatelky. V současné době máme 22 lůžek.

 

Kde nás najdete

hlavní budova - 2. patro

Kontakty

Personální obsazení

Mgr. Lucie Musilová

staniční sestra

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:

 • 8:00 – 15:00 hod na výše uvedených kontaktech (tel nebo mail)
 • osobně v Nemocnici Vimperk, Pivovarská 158, 38501 Vimperk, 3. patro
 • požádat zdravotně sociálního pracovníka o zaslání informací poštou

Jednání se zájemcem o službu

 • na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem
 • přednostně umisťováni klienti LDN Nemocnice Vimperk
 • žádost o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení včetně dotazníku dle § 52 z. č. 108/2006 Sb.

Způsob uzavírání smluv

 • uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem
 • smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv

 

Popis služby

Tato služba je poskytována uživateli na dobu přechodnou osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby než je jim je:

 •  zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo
 •  zajištěno poskytovávání terénních či ambulantních sociálních služeb nebo
 •  zajištěna pobytová sociální služba v zařízení sociálních služeb

Nemocnice Vimperk poskytuje v rámci této služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

Cíle služby

Pomáháme uživateli vyřešit jeho nepříznivou zdravotní a sociální situaci s maximálním přihlédnutím k jeho přáním, potřebám a schopnostem. Snažíme se minimalizovat pobyt uživatele v zařízení a o návrat do přirozeného prostředí. V případě, že není možný návrat uživatele do jeho přirozeného prostředí usilujeme o vytvoření domácího prostředí. Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele. Takovouto cílenou službou  zajišťujeme podporu co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu.

Cílová skupina

 • dospělé osoby starší 19-ti let
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižení
 • osoby, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při zajištění základních životních potřeb
 • senioři

Podmínky odmítnutí žádosti

 • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití
 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, které jsou závislé na návykových látkách (toxikomanie)
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • zařízení neposkytuje služby o které osoba žádá

Služba je poskytována na dvou samostatných odděleních.  Prostředí je bezbariérové.

Strava je připravována v centrální kuchyni v rozsahu 5 jídel denně.

Soukromé prostory :

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), některé televizemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda). Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

 

Společné prostory

 • výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů a charakteru služeb a potřebám uživatelů
 • aktivizační dílna, knihovna
 • jídelna, kuchyňka
 • WC, centrální koupelna s vanou
 • chodby
 • altány
 • park (zahrada)

Uživatelům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Uživatelé mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme uživatelům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo zařízení Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání. Podporujeme a udržujeme kontakty uživatele s rodinou. Vedeme uživatele služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují zařízení.

Poskytované fakultativní služby:

 • pedikúra a kadeřnice