Pobytové sociální služby

Aktivizace

„Stáří je období života, ve kterém dochází ke změně životních plánů, cílů a priorit v závislosti na měnících se potřebách, schopnostech a nárocích, a to nejen fyzických, ale i psychických.“

„Člověk by si měl udržet i v těchto letech svůj životní styl a důstojnost, i když je odkázán na něčí péči a pomoc.“

V Ergoterapeutické dílně se klienti věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení, taneční terapie, cvičení s overbally, muzikoterapie, relaxace, ruční práce (výroba polštářků, pactworkové deky a přikrývky apod.). Podporujeme klienty v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma. Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Rukodělné a výtvarné aktivity zlepšují jemnou motoriku, fyzickou sílu, koordinaci pohybu a úchop klienta. Ve společné pracovní terapii se snažíme posilovat psychickou rovnováhu klientů.

Rychlý kontakt

Personální obsazení

Jana Košnarová

Veronika Králová

Hana Nárovcová

Martina Caisová