Patologie

Patologie

Pitvy, bioptická a cytologická činnost.

Kde nás najdete

Pavilon B, suterén -1

Kontakty

Popis oddělení

Jsme moderně a velmi dobře vybavené oddělení.
Splnili jsme podmínky akreditačního řízení a byl nám vystaven certifikát Audit R3 a získali jsme od MZČR akreditaci pro obor specializačního vzdělávání lékařů.

Personální obsazení

MUDr. Marcela Hawawrehová

primář

Gabriela Zámečníková

vedoucí laborantka

Činnost patologického oddělení byla zahájena v roce 1988.

Patologie je základní diagnostický obor s pitevní a bioptickou složkou. Naše oddělení zajišťuje pitvy osob zemřelých v nemocnici Sokolov a Ostrov. Pitvy slouží k určení příčiny smrti, včetně histologického a speciálního vyšetření orgánů i tkání. Zároveň jsou významným nástrojem kontroly zdravotní péče a správného léčebného postupu na klinických pracovištích.

Hlavní náplní práce patologie je však bioptická a cytologická činnost. Biopsie je histologické a speciální vyšetřování tkání, které klinik odebere z těla nemocného během operace, diagnostickou excizí, kyretáží, punkcí, nebo jiným invazivním přístupem. Zjišťujeme například, zda nalezený nádor je zhoubný či nezhoubný, určujeme typ nádoru – to všechno je pak důležité pro správný léčebný postup, výběr terapie i odhad prognózy onemocnění.

Velmi významnou součástí je úzká spolupráce s chirurgickými obory, pro které takto zpracováváme tzv. peroperační vzorky, kdy na výsledku vyšetření pak záleží další operační postup. Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělesných tekutin, orgánů a tkáňových rezistencí. Na našem oddělení se každý rok provede přibližně 200 pitev s následným nekroptickým vyšetřením. Dále se vyšetří přibližně 19 466 histologických preparátů a 1 150 cytologických preparátů.

Patologické oddělení je držitelem osvědčení NASKL, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.

Dále jsme úspěšně splnili podmínky Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 pro registrovanou odbornost.

SKM_C25824032614190
SKM_C25824032614191

Úzce spolupracujeme se zdravotnickými školami (SZŠ, VOŠ, LF), jejich studenti se zúčastňují nejen exkurzí na našem oddělení, ale i odborných praxí a stáží. Pracoviště je akreditované pro specializované vzdělávání lékařů.

Disponujeme místností pro konzultace bioptických i nekroptických vyšetření.

  • Plná moc pro pohřební službu Stáhnout soubor Plná moc pro pohřební službu
  • Laboratorní příručka Stáhnout soubor Laboratorní příručka