MOBILIZACE ŽEBER, školení pro naše fyzioterapeuty

Ve dnech od 3. až 5. a 17. až 19. března 2023 proběhl na oddělení rehabilitace Nemocnice Sokolov kurz pro fyzioterapeuty na téma Mobilizace žeber - diagnostika a terapie funkčních poruch.
MOBILIZACE ŽEBER, školení pro naše fyzioterapeuty

Kurz vedla úžasná lektorka, paní Bc. Vlasta Bezvodová s Mgr. Monikou Borgesovou. Celá výuka probíhala ve velmi příjemném duchu. Vysvětlili jsme si, co vše dokáží žebra v lidském těle ovlivňovat a naučili jsme se pracovat s žebry několika metodami, např. dle Ludmily Mojžíšové, Kubise nebo Gaymanse.

Absolvováním kurzu jsme obdrželi osvědčení s certifikací Unie fyzioterapeutů (UNIFY ČR).