Často kladené otázky

  • Platí se u nás regulační poplatky?

    Výběr regulačních poplatků ukládá zákonná norma, která je pro nás závazná. Hradí je všichni klienti kromě přesně stanovených výjimek.

    Za vyšetření lékařem v pohotovosti uhradí klient poplatek 90 Kč a je splatný ihned – ambulance vystaví podklad pro vyúčtování, přímá platba proběhne v recepci v přízemí nemocnice.

    O zaplacení klient obdrží potvrzení.