Nemocnice potvrdila kvalitu a získala akreditaci

Nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise (SAK). Ta potvrdila, že nemocnice splňuje vysoké standardy kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnosti pro pacienty.

“Je to významné ohodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče, které dosud tato nemocnice neměla. Na akreditaci jsme se cíleně připravovali už rok a půl, když jsme současně s rozsáhlými investicemi postupně zaváděli také potřebná pravidla managementu kvality. Byla to však výzva, na níž se podílel celý tým. Těmi největšími tahouny byli manažerka kvality, hlavní sestra, lékařský ředitel a vrchní sestry a primáři jednotlivých oddělení. Všem děkuji za perfektní spolupráci,“ říká k dosažení významného úspěchu ředitel nemocnice Michal Mrázek.

Při posuzovacím procesu se komise zaměřuje nejen na lékařskou péči, ale například i na vybavení provozu, zázemí pro pacienty, správnost písemných dokladů, nebo nastavení procesů v nemocnici. Akreditační šetření se tedy týká celého zařízení, včetně kuchyně, údržby a dalších technických provozů. Cílem celého akreditačního procesu je nastavení procesů i kontrolních mechanismů, které přispívají ke zvýšení kvality péče a bezpečnosti provozu.

“Jedním z takových opatření je například zavádění vícestupňové kontroly u operačních výkonů. Pacient je tedy kontrolován nejen na příjmu, nebo při podávání léků, ale veškeré údaje o jeho zdravotním stavu, plánovaném výkonu a identifikaci, se následně znovu prověřují před operací, znovu před anestezií a ještě jednou těsně před samotným zahájením výkonu,” vysvětluje Mária Hužvárová, ředitelka pro kvalitu a ošetřovatelskou péči skupiny Penta Hospitals, do které nemocnice patří.

Všechna opatření nastavená v rámci akreditačního procesu mají za cíl jediné, zvýšit kvalitu poskytované péče i bezpečí pro pacienty. A těch ve Vrchlabí v posledních letech pravidelně přibývá. Od roku 2016, kdy se nemocnice stala součástí skupiny Penta Hospitals, až do epidemie covid, každoročně narůstá počet ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Počet operačních výkonů se tak, ještě před otevřením nové lůžkové ortopedie, přiblížil už k třinácti stovkám ročně, a počet unikátních pacientů pak dosáhl hranice téměř 13 tisíc ročně.

K růstu renomé vrchlabské nemocnice významně přispěla nejen její personální rozvoj, ale také rozsáhlé investice po jejím začlenění do skupiny Penta Hospitals. Tou nejvýznamnější bylo na počátku loňského léta otevření nového lůžkového ortopedického oddělení. Ale nechybělo ani navýšení počtu specializovaných ambulancí o kardiologii, ortopedii, traumatologii nebo neurologii. A neméně zásadní byl i nákup moderního digitálního rentgenu pro nemocnice, který by měl už letos doplnit nový počítačový tomograf, nebo dokončení rekonstrukce ambulantního traktu a dalšího z operačních sálů.

Úspěšným zvládnutím akreditace navíc, podle ředitele nemocnice Michala Mrázka, zdaleka nic nekončí. “Zavedená opatření se samozřejmě budou průběžně monitorovat a dál vyhodnocovat. Cílem totiž není jen udržet dosažený standard, ale také ho dál zvyšovat a rozvíjet.”