Projekt „Zvýšení odolnosti Nemocnice Vrchlabí – dlouhodobě nemocní“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované následné péče, zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami a zachování či zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu.

V rámci hlavní části projektu tak dojde:

– k realizaci stavebních úprav stávajícího 1. nadzemního podlaží budovy C Nemocnice Vrchlabí, které umožní zvýšení kvality a dostupnosti poskytované péči o dlouhodobě nemocné pacienty umístěné na oddělení následné rehabilitační péče,

– k pořízení přístrojového vybavení, které umožní zvýšení dostupnosti a rozšíření spektra poskytované péče na oddělení následné rehabilitační péče Nemocnice Vrchlabí poskytujícím péči o dlouhodobě nemocné pacienty.