Radiodiagnostika

Radiodiagnostika

Rentgen, SONO, CT (počítačová tomografie)

Kde nás najdete

přízemí hlavní budovy a detašované pracoviště poliklinika Jihoslovanská

Kontakty

Pracoviště Nemocnice Vrchlabí (Fügnerova 50)

Pracoviště Poliklinika Vrchlabí (Jihoslovanská 465)

MUDr. Hana Záveská

Popis oddělení

Radiodiagnostické oddělení naší nemocnice se nachází v přízemí hlavní budovy – zde najdete špičkový digitální rentgen, SONO i CT. Disponujeme ještě detašovaným pracovištěm v Poliklinice Vrchlabí (Jihoslovanská ulice), kde je pacientům k dispozici rentgen a SONO.

Skiagrafie – rentgen

Provádíme: skiagrafie (skelet a dále plíce, břicho) – pacienti, kteří se dostaví na vyšetření, jsou snímkovaní průběžně. Na vyšetření se neobjednává. Na RTG oddělení je zajištěna 24 hodinová pohotovostní služba radiologickým asistentem. Lékař-radiolog je k dispozici pouze v pracovní době.
Přístrojové vybavení: ARCOMA INTUITION

Sonografie (USG)

Sonograficky vyšetřujeme jak dospělé, tak i děti. Výsledek z vyšetření dostane pacient vytištěný do ruky, po skončení vyšetření. Výsledek se neodesílá lékaři. Sonografické vyšetření provádíme podle rozpisu od Po – Pá v době 08:00 – 11:00. Na vyšetření je nutné se předem objednat.

Vyšetření břicha, měkkých tkání (štítná žláza, slinné žlázy, uzliny atd.), ale i pohybového aparátu (okolí kloubů, svaly, šlachy, kyčelní klouby kojenců) a cév (průtoky, poškození cév s omezením průtoku…). Důležitou roli hraje jako doplněk vyšetření prsů při nejasných nálezech z mammografie. Pod kontrolou ultrazvukem je možno provádět i některé léčebné zákroky – punkce, drenáže, biopsie. Základním omezením použitelnosti ultrazvuku je přítomnost plynu – proto je vyžadována pečlivá příprava před vyšetřeními břicha. Na rozdíl od použití ionizujícího záření případné těhotenství nevylučuje ženu z možnosti vyšetření ultrazvukem. Vyšetření UZ provádí lékař radiolog.
Přístrojové vybavení: GE Vivid E95 Premium

Počítačová tomografie (CT)

Rutinní CT vyšetření provádíme od Po – Pá dle objednání. Na vyšetření je nutné se předem objednat na základě platné žádanky od praktického lékaře či specialisty. Výsledek z vyšetření je obvykle vyhotoven v den vyšetření, nejpozději do 5 pracovních dní od provedení vyšetření. Výsledky se nadále zasílají indikujícímu lékaři, který pacienta na vyšetření doporučil. Poskytujeme vyšetření nejen pro hospitalizované pacienty, ale také pro ostatní ambulantní pacienty z kteréhokoliv kraje. Nabízíme brzké objednací termíny a některá vyšetření po domluvě s lékařem je možné provést bez objednání. STATIM vyšetření provádíme 24 hodin denně. Všechna STATIM vyšetření během ordinační doby objednává indikující lékař u lékaře RTG oddělení. Statimové vyšetření mimo ordinační doby zajištuje společnost RadioMed.
Přístrojové vybavení: Philips Brilliance 16-Slice

Pacient na RDG oddělení přichází s řádně vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře, kde jsou uvedena osobní data pacienta, diagnóza, specifikováno požadované vyšetření, jeho očekávaný přínos. Na žádance musí být uvedena alergická anamnéza, zejmená alergická reakce na jod. Také žádanka musí obsahovat výsledky odběrů – urea a kreatinin (důležité hodnoty pro hodnocení funkce ledvin při podávání kontrastu).

Před CT vyšetřením

CT vyšetření bez aplikace kontrastní látky nevyžadují žádnou speciální přípravu. Jedná se např. o CT vybraných úseků páteře, vedlejších dutin nosních či HRCT plic.
K provedení CT břicha a malé pánve se již podle moderních doporučení běžně neprovádí příprava pitím kontrastní látky. Přípravu vodním kontrastem per os, jsou ambulantní klienti připraveni na CT pracovišti, proto je třeba, aby se na vyšetření dostavili s dostatečnou časovou rezervou.
Pouze u vybraných patologických stavů, např. Ileus, vyšetření provádíme bez podání kontrastu per os. Kličky střevní se proto zobrazují a hodnotí tak, jak jsou. Samostatnou kapitolou jsou speciální vyšetřovací metody – CT enterografie, kdy se plní kličky střevní vypitím Mannitolem a CT kolonografie, kdy se po vyčištění tračníku Fortransem distenduje tračník vzduchem.
U CT vyšetření břicha, malé pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii, je většinou nutno aplikovat do žíly jodovou kontrastní látku, proto je před těmito výkony nutná antialergická příprava.

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky:

Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny), stejnou dobu nekouří. Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin. Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. Po vyšetření s k.l. doporučujeme vyšší příjem tekutin. Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií se provádí kortikoidy – Prednison 20 mg – 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný lék s podobným účinkem). Pokud pacient nemá tuto premedikaci a je třeba podat kontrastní látku, lze před její aplikací podat do žíly jednorázově 200 mg Hydrocortizonu (např. u akutních stavů).
Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést s sebou popis vyšetření i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky mezinemocniční sítí ePACS sem do nemocnice Vrchlabí.
Každý pacient před podáním jodové kontrastní látky musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním.

Personální obsazení

MUDr. Václav Kučera

lékař

Martina Máchalová

vrchní laborantka

Dr. Andrii Maksymenko, Mgr.

lékař

MUDr. Marian Jirásko

lékař