Chirurgie

Mammologická poradna

Mammologická poradna řeší problematiku nádorových i nenádorových onemocnění ženského i mužského prsu. Nádorová onemocnění prsu jsou komplexně řešena v rámci mezioborové komise (spolupráce).

Kde nás najdete

přízemí hlavní budovy

Ordinační hodiny

Čt
08:30 - 14:00

Personální obsazení

prim. MUDr.
Petr Jindra, MHA

primář