Pobytový řád

1. Přijetí k hospitalizaci

Registrace na recepci: při vstupu do nemocnice se ohlásíte na centrálním registru, netýká se žen k porodu, kde Vás pracovnice zadá do systému. Pracovnice dále předá informaci lékaři nebo sestře na příjmové ambulanci, kde Vás přijme lékař.
Příjmová ambulance: při přijetí do nemocnice Vás lékař vyšetří a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.
O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a následně Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta, ten podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. V případě Vaší hospitalizace budete také vyzváni k podpisu F90024 – Souhlasu s hospitalizací, kde je možné uvést kontaktní osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu. Pro případnou telefonickou komunikaci je nutné uvést v tomto dokumentu Vámi zvolené heslo, které prosíme, sdělte Vašim blízkým.
Pokud pracujete nebo jste registrováni na Úřadu práce, požádejte při přijetí o vystavení pracovní neschopnosti.
Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době užíváte. Přineste s sebou písemný seznam těchto léků.
Po dobu hospitalizace neužívejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře.
Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.
Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.
Při příjmu k hospitalizaci máte možnost výběru z variant standardní, nadstandardní nebo rodinný pokoj. Nadstandardní a rodinný pokoj nabízíme v případě, že bude volný.
Nadstandardní pokoj je jednolůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, rozkládacím křeslem pro doprovod a WIFI. Pacientka odkládá věci do skříně na pokoji. Cena nadstandardního a rodinného pokoje je stanovena aktuálním Ceníkem služeb, který je k dispozici na oddělení.
Platba za nadstandardní pokoj je účtována na konci pobytu podle počtu nocí, které na nadstandardním pokoji strávíte.
Standardní pokoj je dvoulůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, Wi-Fi, televizí. Většina má vlastní WC a koupelnu.
Rodinný pokoj na šestinedělí je pro jednu pacientku a její doprovod, případně starší dítě. Tento pokoj disponuje dvěma válendami, vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, rozkládacím křeslem pro doprovod a Wi-Fi. Pacientka odkládá věci do skříně na pokoji. Cena rodinného pokoje je stanovena aktuálním Ceníkem služeb, který je k dispozici na oddělení.
Platba za rodinný pokoj je účtována na konci pobytu podle počtu nocí, které na rodinném pokoji strávíte.

2. Po přijetí na oddělení

Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s Pobytovým řádem a Právy pacienta.
Identifikační náramek: Dostanete identifikační náramek s Vašimi osobními údaji. Náramek slouží ke zvýšení bezpečí poskytované péče, k ověření Vaší totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

3. Finanční hotovost po dobu hospitalizace

Pokud u sebe máte větší finanční hotovost, platební kartu a cennosti, je možné předat je personálu k uložení do trezoru. Pokud tak neučiníte, ručíte si za své cennosti a finanční hotovost sami. Oddělení nenese jakoukoli odpovědnost při jejich ztrátě.

4. Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat nebo omezit podávání informací určitým osobám. Telefonicky lékař informace o Vašem zdravotním stavu poskytne pouze na základě ověření Vámi uvedeného hesla.

5. Hospitalizace

Po celou dobu hospitalizace se o vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku.
Pokud trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách vašeho zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěné u každého lůžka. Včasnou komunikací o vašich problémech usnadníte jejich řešení.

6. Podávání léků

Léky podává zdravotnický personál podle ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 8 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer v 17 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas.

7. Režim dne

Čas Činnost
06:30 Ranní hygiena, stlaní lůžek
07:30 – 08:00 Snídaně gynekologie, lůžka
08:00 – 09:00 Snídaně porodnice
08:00 – 09:00 Podávání léků
07:00 – 09:00 Lékařská vizita
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 13:00 Podávání léků
17:00 – 17:30 Večeře
17:00 – 21:00 Večerní vizita
17:00 – 18:00 Podávání léků
18:00 Večerní toaleta, stlaní
20:00 Druhá večeře pro diabetické pacienty

8. Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny na našem oddělení jsou:

Oddělení Doporučené návštěvní hodiny
Gynekologie lůžka 12:00 – 20:00
Porodnice 10:00 – 20:00

Návštěvní hodiny mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření.
Dobu návštěv lze omezit podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu.
Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, pokud je to nezbytné, pak pouze v doprovodu dospělé osoby.
V případě závažné hygienicko-epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.

9. Noční klid

Noční klid začíná pro pacientky ve 21:00 a trvá do 6:00.

10. Opuštění oddělení

Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu.
Vycházky jsou možné se souhlasem ošetřujícího lékaře a pouze v areálu nemocnice a přilehlého parku.

11. Propustka

Propustka k opuštění nemocnice se pacientce v době hospitalizace povoluje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacientka nucena přerušit léčebný režim na lůžku a vzdálit se z nemocnice.

12. Právo na duchovní služby

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

13. Hygiena

Soběstačné pacientky provádí hygienu samy.
Imobilním pacientkám a pacientkám vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno a večer a vždy, když to potřebují.

14. Strava

Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo se sestrou, aby nedošlo k narušení Vaší léčby.
Pacientky na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení. Uložené potraviny je třeba označit jménem. Nepopsané potraviny, stejně jako potraviny zdravotně závadné nebo s prošlou dobou použitelnosti, budou personálem oddělení zlikvidovány. Součástí výbavy nadstandardních pokojů je lednice.
Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.

15. Oblečení při pobytu

Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo či noční košili s tím, že si zajistíte jejich pravidelnou výměnu. Noční košili si lze půjčit též nemocniční.

16. Služby pacientům

V prostorách nemocnice se nachází automaty na kávu, nápoje a cukrovinky, k dispozici je též kavárna.
Celá nemocnice je zdarma pokryta Wi-Fi připojením.

17. Sociální pracovnice

V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže vyřešit Vám i Vaší rodině situace, do kterých jste se dostali vlivem své nemoci, a které nejste schopni sami vyřešit.

18. Nadstandardní služby a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Na oddělení máte k dispozici ceník nadstandardních zdravotních a administrativních služeb, kterých můžete v případě potřeby využít.
O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informováni ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informováni o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

19. Vodící nebo asistenční pes

Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě, že nejsou porušována práva ostatních pacientek a že veškerou péči o psa zajistí někdo z Vašich blízkých, nelze k péči využívat personál nemocnice.

20. Vlastní elektronika

Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem personálu a pacientek na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientek.
Prosíme, abyste respektovali zákaz používání mobilního telefonu v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacientky a rušit práci zdravotnického personálu. Telefon nebo jiný elektronický přístroj nemůže pacientka na pokoji používat během vizity, návštěvy lékaře na pokoji či pokud k tomu byla zdravotnickým pracovníkem vyzvána.
Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí.

21. Pořizování fotografií a videonahrávek

V rámci ochrany osobních údajů platí v prostorách zdravotnického zařízení zákaz pořizovat a šířit jakékoliv fotografie a videonahrávky bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány (a to jak pacientů, tak zaměstnanců).

22. Alkoholické nápoje, kouření, omamné a návykové látky

Vnášení a požívání alkoholických nápojů a omamných a návykových látek do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v budově nemocnice je zakázáno.

23. Zajištění přinesené zbraně

V případě zjištění, že si pacientka s sebou do nemocnice přinesla zbraň, nahlásí personál tuto skutečnost Policii ČR, která zajistí její zákonné uložení.

24. Překlad a propuštění z nemocnice

Překlad
V průběhu hospitalizace můžete být přeloženi na jiné oddělení Nemocnice Sokolov, do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.
Důvody překladu:

  • změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo nutnost dalšího vyšetření či sledování, které není možné na našem oddělení provést,
  • sociální důvody,
  • na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce.

O nutnosti překladu budete předem informováni.

Propuštění
Před propuštěním Vás ošetřující lékař seznámí s Vaším současným zdravotním stavem a bude Vás informovat o dalším postupu léčení a vhodné životosprávě.
Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu ve dvou vyhotoveních.
První je určena pro vás a druhá pro vašeho praktického lékaře. Zprávu předáte praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice.
Budete vybaveni nezbytnými léky, popř. zdravotnickými pomůckami na první 3 dny po propuštění.
Zdravotnický personál vám předá váš civilní oděv a cennosti uložené v centrálním trezoru.

25. Hodnocení spokojenosti

Při propuštění z nemocnice Vás personál požádá o hodnocení spokojenosti s poskytovanou péčí. Zpětná vazba od pacientek je pro nás důležitým zdrojem informací a slouží ke zvyšování kvality služeb.

26. Postup při podání stížnosti

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně v běžné pracovní době na sekretariátu ředitelství nemocnice, mimo běžnou pracovní dobu na centrálním registru nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.