Zdravotně sociální pracovnice

Zdravotně sociální pracovnice

Poskytuje pomoc klientům, kteří se dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.

Rychlý kontakt

Popis oddělení

Zdravotně sociální pracovnice poskytuje pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možností konkrétní pomoc.

Personální obsazení

Bc. Vendulka Maxová, DiS.

  • zajištění následné péče po propuštění do domácího ošetřování, pomoc při vyřizování žádostí (léčebny, domovy s ošetřovatelskou službou, domácí péče)
  • jednání s rodinami klientů
  • zajištění poskytování sociálních služeb v nemocnici
  • kontakty na poskytovatele sociálních služeb v místě trvalého bydliště (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence, stacionáře)
  • základní poradenství v oblasti nemocenského pojištění, pracovního práva, o dávkách sociální péče a podpory, pomoc při jejich vyřizování v odůvodněných situacích (státní sociální podpora, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ČSSZ)
  • zprostředkování azylového ubytování
  • poradenství v oblasti dávek a zajištění kompenzačních pomůcek
  • vyřizování pozůstalosti
  • spolupráce s organizacemi zajišťující sociální péči, s orgány veřejné správy
  • zajištění uložení a vydání finančních úložek klientů do pokladny nemocnice

Hospitalizovaný klient nebo jeho rodinný příslušník si rovněž může v případě potřeby vyžádat návštěvu zdravotně sociální pracovnice k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení nebo ošetřujícího lékaře.