Zdravotně sociální pracovnice

Zdravotně sociální pracovnice

Kontakt

Bc. Vendulka Maxová - 606 862 707

Zdravotně sociální pracovnice poskytuje pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možností konkrétní pomoc.

Personální obsazení

Bc. Vendulka Maxová, DiS.

Bc. Vendulka Maxová, DiS.

Zdravotně sociální pracovnice Zdravotně sociální pracovnice vendulka.maxova@nemocnicesokolov.cz 606 862 707

Zdravotnické služby a výkony

DRUHY SLUŽEB PRO KLIENTY NEMOCNICE

 • zajištění následné péče po propuštění do domácího ošetřování, pomoc při vyřizování žádostí (léčebny, domovy s ošetřovatelskou službou, domácí péče)
 • jednání s rodinami klientů
 • zajištění poskytování sociálních služeb v nemocnici
 • kontakty na poskytovatele sociálních služeb v místě trvalého bydliště (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence, stacionáře)
 • základní poradenství v oblasti nemocenského pojištění, pracovního práva, o dávkách sociální péče a podpory, pomoc při jejich vyřizování v odůvodněných situacích (státní sociální podpora, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ČSSZ)
 • zprostředkování azylového ubytování
 • poradenství v oblasti dávek a zajištění kompenzačních pomůcek
 • vyřizování pozůstalosti
 • spolupráce s organizacemi zajišťující sociální péči, s orgány veřejné správy
 • pomoc při vyřizování změny výplaty důchodů, zprostředkování dosílání důchodu do Nemocnice Sokolov a následné převzetí od poštovní doručovatelky a předání klientovi
 • zajištění uložení a vydání finančních úložek klientů do pokladny nemocnice

Hospitalizovaný klient nebo jeho rodinný příslušník si rovněž může v případě potřeby vyžádat návštěvu zdravotně sociální pracovnice k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení nebo ošetřujícího lékaře.