Soudní lékařství a toxikologie

Soudní lékařství a toxikologie

Sekční část, histologická a toxikologická laboratoř.

Rychlý kontakt

Kancelář OSL - sekční provoz

Lékaři

Popis oddělení

Oddělení soudního lékařství a toxikologie ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Sokolov s.r.o. má dvě základní částí, a to sekční provoz a toxikologickou laboratoř, která zpracovává biologický materiál odebraný v rámci provádění pitev (zdravotních i soudních), ale i biologický materiál odebraný u živých osob z nejrůznějších indikací (pro potřeby lékařů, Policie ČR, Vězeňské služby, v rámci pracovně-právních vztahů, u samoplátců aj.). Bližší informace viz toxikologická laboratoř.

Personální obsazení

MUDr. Tereza Balcarová

primář

Ing. Marie Ivasková

vedoucí toxikologické laboratoře

Za posledních 9 let bylo v toxikologické laboratoři provedeno 18 722 vyšetření na alkohol a 12 096 toxikologických vyšetření.

Od založení oddělení v roce 1994 bylo do 1.7.2013 provedeno 6 978 pitev.

Za dobu trvání pracoviště bylo mimo jiné provedeno 59 pitev obětí násilných trestných činů – vražd.

Prováděny jsou demonstrační pitvy pro studenty zdravotnických škol, dále pro studenty Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. – Ústav kriminalistiky a forensních disciplín.

Za provedení pitvy mimo řádnou pracovní dobu a vstřícnost obdrželo oddělení osobní děkovný dopis velvyslance Ázerbájdžánské republiky.

Velkým úspěchem bylo odhalení vraždy elektrickým proudem, na kterou nebylo při ohledání na místě lékařem vysloveno podezření. Na základě nálezu při pitvě a ve spolupráci s policií byl dopaden a usvědčen pachatel.

MUDr. R. Macháček a MUDr. T. Balcarová se spolupodíleli na rekonstrukci krypty v kostele sv. Antonína Paduánského v Kapucínském klášteře v Sokolově. Prováděli očištění a opětné pietní uložení ostatků.

MUDr. R. Macháček a MUDr. T. Balcarová prováděli vyhodnocení kosterních nálezů z archeologických průzkumů v oblasti Kostela sv. Mikuláše pod Krudumem.

K práci soudních lékařů patří i účast při ohledání na místě nálezu, mnohdy se jedná o nálezy kuriózní:

  • Prohlížejícím lékařem byl nález hodnocen jako část lidské horní končetiny. Policie byla připravena k rozsáhlé pátrací akci. Soudní lékař povolaný na místo vyhodnotil kosterní nález jako část kostry zvířecí. Ani ve spolupráci s veterinářem se zprvu nedařilo určit, o jaké zvíře se jedná, až sérologickým vyšetřením bylo prokázáno, že jde o kosti psí.
  • Před více lety byl jeden z lékařů povolán k ohledání zemřelého do menší obce. Po příjezdu zjistil, že se jedná o mumii vytaženou adolescenty z krypty místní kapličky. S odstupem cca 15 let na stejné místo vyjížděl jiný lékař našeho oddělení k ohledání nálezu mrtvého. Po příjezdu zjistil, že se jedná o další dvě mumie ze stejné krypty. Nelze tedy vyloučit, že některý z lékařů pojede na stejné místo za několik let znovu.
  • Při nálezu mrtvé osoby v bažinatém prostoru bylo obtížné se k tělu vůbec dostat. Vrtulník odmítl v takovém terénu přistát, nejbližší silnice byla ve vzdálenosti 6 km, nejblíže od místa cca 2 km se nacházela železniční trať. Znalci tedy spolu s policií na nejbližší místo dojeli diesel lokomotivou. V nočních hodinách a v zimním mrazu absolvovali cestu na místo, prohlídku zemřelého a cestu zpět i s tělem zemřelého na policií zajištěné drezíně.
  • Jeden ze znalců byl ve večerních hodinách povolán ke kosternímu nálezu, kdy se houbař nejdříve domníval, že vidí velkou pýchavku. Jednalo se však o lidskou lebku. Již při ohledání na místě bylo možné konstatovat, že se jedná o lebku nejspíše z doby 2. sv. války. Posléze bylo zjištěno, že byla vyhrabána při provádění výkopových prací.

Vyjádření k tradovaným nepravdám: soudní lékaři a všichni ti, kteří se na této práci podílí nejsou cynici, nejsou alkoholici, nefasují rum a mají smysl pro humor.