Soudní lékařství a toxikologie

Soudní lékařství a toxikologie

Sekční část, histologická a toxikologická laboratoř.

Rychlý kontakt

Kancelář OSL - sekční provoz

Lékaři

Popis oddělení

Oddělení soudního lékařství a toxikologie ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Sokolov s.r.o. má dvě základní částí, a to sekční provoz a toxikologickou laboratoř, která zpracovává biologický materiál odebraný v rámci provádění pitev (zdravotních i soudních), ale i biologický materiál odebraný u živých osob z nejrůznějších indikací (pro potřeby lékařů, Policie ČR, Vězeňské služby, v rámci pracovně-právních vztahů, u samoplátců aj.). Bližší informace viz toxikologická laboratoř.

Personální obsazení

MUDr. Tereza Balcarová

primář

Ing. Marie Ivasková

vedoucí toxikologické laboratoře