Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Kontakt

mammoscreening – recepce – 352 520 101

magnetická rezonance – objednání – 603 487 230

sonografie (ultrazvuk, UZ, doppler) – 352 520 185

CT, skiagraf, výpočetní tomografie – 352 520 167

pohotovostní místnost RA asistentů – 352 520 164

popisovna lékařů – 352 520 158

Radiodiagnostické oddělení

RDG oddělení – pavilon B (přízemí). Zde je umístěna klasická radiologie, sonografie, CT a MR.

Mammoscrening – pavilon C (přízemí)

 

Personální obsazení

MUDr. Lada Trnková

MUDr. Lada Trnková

Radiodiagnostické oddělení zástupce primáře lada.trnkova@nemocnicesokolov.cz
Regina Černochová

Regina Černochová

Radiodiagnostické oddělení vrchní radiologický asistent regina.cernochova@nemocnicesokolov.cz 352 520 162

Jaroslava Prajková

Radiodiagnostické oddělení dokumentační pracovnice jaroslava.prajkova@nemocnicesokolov.cz 352 520 163

Zdravotnické služby a výkony

SKIAGRAFICKÉ A SKIASKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ

Běžná rentgenologická vyšetření kostí a kloubů, plic, zažívacího ústrojí, močového systému, pracoviště je od 2012 digitalizováno.

SKIASKOPIE

Vyšetření jícnu, eventuelně intervenční výkon pod skia kontrolou. Provoz: Nepřetržitě.

ULTRAZVUK (SONOGRAFIE)

Vyšetření dutiny břišní a dutiny pohrudniční. Vyšetření měkkých tkání včetně štítné žlázy. Vyšetření cévního systému dopplerometrickou metodou. Intervenční výkony pod sonografickou kontrolou včetně biopsií. Provoz: Nepřetržitě.

V době od 15, 30 do 7 hod, o víkendech a svátcích po dohodě s lékařem na příslužbě.

CT

pracoviště funguje na oddělení od 2008 . Na šestnáctiřadém přístroji Somatom Emotion Siemens proprovádíme všechna standardní CT vyšetření včetně CT angiografií s výjimkou CT tepen srdce (CT koronarografie).

Intervenční výkony pod CT kontrolou včetně biopsií. Lečebné obstřiky bederní páteře pod CT kontrolou – periradikuloterapie. Provoz: Nepřetržitě.

V době od 15:30 do 7:00 hod, o víkendech a svátcích po dohodě s lékařem na příslužbě.

MAGNETICKÁ REZONANCE

pracoviště funguje na oddělení od 2002. V roce 2012 byl ukončen provoz na otevřeném systému Concerto Siemens. Od roku 2011 byl zahájen provoz MR přístroje Avanto 1,5T Siemens.

Pracoviště provádí vyštření mozku, páteře a kloubů. Od roku 2011 bylo zavedeno. Vyšetřování orgánů dutiny břišní, cév a prsů. Ve spolupráci s oddělením ARO vyšetřujeme i pacienty v těžkém stavu, kteří vyžadují zvýšený dohled a pacienty v celkové anestezii či sedaci. Běžný provoz 7:00 – 18:00 hod.

V době od 18:00 do 7:00 hod, o víkendech a svátcích výjimečně po dohodě s lékařem na příslužbě.

MAMMOGRAFICKÉ PRACOVIŠTĚ

Provádí diagnostické i preventivní mammografie, sonografie prsů a biopsie.

Mammografický screening

Jde o akreditované pracoviště, které kromě preventivních mamografií provádí i sonografické vyšetření prsů a v případě potřeby též odběry vzorků tkáně na histologické vyšetření , předoperační označení nehmatných ložisek a další specializované výkony. Samozřejmostí je zajištění návazné onkologické a chirurgické péče.

Zde úzce spolupracujeme s MUDr. Frydrychem a též s Fakultní nemocnicí v Plzni. Od února 2012 provádíme mammografická vyšetření na přístroji s přímou digitalizací. Provoz 7:00 – 15:30.