ORL

ORL

Běžná ambulantní vyšetření i související operace.

Kde nás najdete

Pavilon E, 3. patro

Ordinační hodiny

Pondělí
07:00 - 09:30
13:30 - 14:30
Úterý
09:00 - 10:00
13:30 - 14:30
Středa
13:30 - 14:30
Čtvrtek
08:00 - 11:30
12:30 - 15:00 - pouze objednaní
Pátek
07:00 - 11:30
13:30 -14:30

Při příchodu do nemocnice se prosím registrujte na recepci / centrálním registru v přízemí pavilonu E. Ve čtvrtek provádíme v čase 8:00 – 11:30 také screening sluchových vad u 5letých dětí.

Personální obsazení

MUDr. Harald Vrečko

primář

Milada Kounovská

vrchní sestra

Práce pro veřejnost pro nás představuje především běžné ambulantní vyšetření, ke kterému nepotřebujete doporučení. S ohledem na to, že máme i další pracovní povinnosti na ostatních nemocničních odděleních, jsme na ambulanci přítomni jen ve vymezeném čase-viz rozpis provozní doby ambulance.

Proto je pro Vás výhodné se předem telefonicky informovat, kdy je vyšetření možné provést.

Druhou významnou složkou naší práce je operační činnost. Pro Vaši představu co a v jakém sledu se bude dít, přijdete-li Vy nebo Vaše dítě k plánované operaci v narkóze, popíši jednotlivé kroky, které Vás v nemocnici čekají. Protože naše pracoviště nedisponuje lůžkovým fondem, jsou děti samotné, nebo v doprovodu dospělé osoby, uloženy na lůžkách dětského oddělení, jehož vybavení a personál nejlépe odpovídá požadavkům na poskytování kvalitní zdravotní péče této věkové kategorie. Naši dospělí klienti jsou hospitalizováni na lůžku očního oddělení, kde je o ně rovněž dobře a kvalitně postaráno.

Přicházíte po předchozím osobním nebo telefonickém objednání s doporučením ORL lékaře k provedení konkrétního operačního výkonu v celkovém znecitlivění. S sebou máte dětské, případně interní předoperační vyšetření, které provedení plánovaného operační zákroku s ohledem na zdravotní stav dovoluje. Děti jsou v doprovodu dospělé osoby přijímány na dětské ambulanci nemocnice pavilonu E v 1. poschodí. V den přijetí mohou přijímat stravu i pít. Večer před operací budete kontaktováni anesteziologem, který Vám položí několik otázek k zajištění klidného průběhu narkózy a zodpoví Vaše případné dotazy. Někdy večer, ale většinou ráno, dostane klient tzv. premedikaci. Jsou to léky navozující klid a snižující obavy z operačního zákroku. Pořadí v operačním programu se řídí věkem a typem výkonu.

První na řadu přicházejí děti, pak dospělí.

Dospělí klienti jsou přijímání též v pavilonu E, ale v přízemí, v prostorách oční ambulance.

Pokud klient potřebuje vystavit doklad o pracovní neschopnosti, informuje o tom zdravotnický personál v den nástupu do nemocnice. Zásady přijímání stravy, premedikace a kontakt s anesteziologem jsou stejné jako u dětí.

U dětí provádíme v celkovém znecitlivění následující operační výkony

 • zákroky na nosní sliznici zlepšující dýchání nosem
 • úpravu zkrácené podjazykové uzdičky
 • operační léčbu zánětlivých onemocnění středního ucha
 • zavedení transtympanické drenáže- tzv. gromety
 • diagnostické vynětí mízní uzliny
 • operace vrozených cyst a výrůstků na hlavě a krku
 • operační léčbu opakovaného krvácení z nosu
 • odstranění mateřských znamének

U dětí provádíme ambulantně v místním znecitlivění následující výkony

 • zavedení náušnic – 300 Kč (po předchozí domluvě)

U dospělých provádíme v celkovém znecitlivění následující operační výkony

 • operaci nosní přepážky
 • odstranění nosních polypů
 • redukci nosní sliznice ke zlepšení dýchání nosem
 • operační léčbu opakovaného krvácení z nosu
 • operační léčbu chronického zánětu středního ucha
 • operace řešící poruchy sluchu
 • diagnostické a léčebné zákroky v oblasti hlasivek
 • diagnostické vynětí mízních uzlin a cyst na krku

U dospělých provádíme v místním znecitlivění následující výkony

 • zavedení náušnic – 300 Kč (po předchozí domluvě)
 • odstranění výrůstků, mateřských znamének, drobných kožních cyst na hlavě a krku