Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Kontakt

352 520 170

pohotovostní služba:
352 520 170

příjem laboratoře:
352 520 171

pracovna analytiků
352 520 410

detašované odběrové stanoviště OHŘE
352 605 867

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Popis oddělení

Umístnění OKBH : Pavilon C, 1. patro

Personál

Odborní garanti laboratoře

Mgr.Daniel Lukáš – Vedoucí OKBH
MUDr. Herzik Petr – Garant odb. 801
MUDr. Fialová Zuzana – Garant odb. 818


Personální obsazení

Mgr. Daniel Lukáš

Oddělení klinické biochemie a hematologie vedoucí OKBH daniel.lukas@nemosok.cz 352 520 410

Klečková Jana

Oddělení klinické biochemie a hematologie vedoucí laborantka jana.kleckova@nemosok.cz 352 520 172

MUDr. Herzik Petr

Oddělení klinické biochemie a hematologie lékařský garant odb.801 biooxymed@email.cz 737 107 522