Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Kontakt

352 520 170

pohotovostní služba: 352 520 170

centrální příjem laboratoře: 352 520 171

pracovna analytiků: 352 520 410

detašované odběrové stanoviště OHŘE: 352 605 867

vedoucí laborantka: 352 520 172

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Umístnění OKBH: Pavilon C, 1. patro

Odborní garanti laboratoře

Mgr. Daniel Lukáš – Vedoucí OKBH
MUDr. Herzik Petr – Garant odb. 801
MUDr. Fialová Zuzana – Garant odb. 818

Personální obsazení

Mgr. Lukáš Daniel

Mgr. Lukáš Daniel

Oddělení klinické biochemie a hematologie vedoucí OKBH daniel.lukas@nemocnicesokolov.cz 352 520 410

Jana Klečková

Oddělení klinické biochemie a hematologie vedoucí laborantka jana.kleckova@nemocnicesokolov.cz 352 520 172

MUDr. Petr Herzik

Oddělení klinické biochemie a hematologie lékařský garant odb.801 biooxymed@email.cz 737 107 522

Popis oddělení

Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Nemocnice Sokolov.

Laboratoř se zabývá biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření.

Současně zajišťuje odběry biologického materiálu, svozy biologického materiálu z odběrového střediska OHŘE, a konzultační služby.

Laboratoř provádí též vyšetření vyžádaná lékařem vykonávajícím závodní preventivní péči. Na žádost provádí rovněž analýzy v nabízeném spektru i pro samoplátce.

Soubor vyšetření které poskytuje naše oddělení, viz. Žádanka OKBH

 

Odborné poradny / ambulance

Odběrové středisko I. – přímo v nemocnici na OKBH, pavilon C, 1. patro
Odběry (Po – Pá): 06:00 – 14:00

Odběrové středisko II. – detašované odběrové pracoviště, J.K.Tyla 1568, Sokolov, 356 01, tel: 352 605 867
Odběry (Po – Pá): 06:00 – 14:00

Provozní doba laboratoře: 24 hod. provoz

Poskytované služby – viz Žádanka OKBH

Zajímavosti

Oddělení klinické biochemie a hematologie je držitelem osvědčení NASKL II, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.

Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ a LF.

Certifikáty

Osvědčení pro odbornost 801

Osvědčení pro odbornost 818

Dokumenty ke stažení