Neurologické oddělení

Nemocnice Sokolov

Kontakt

352 520 174

Lůžkové oddělení, 352 520 174

UZ laboratoř, 352 520 294

EEG laboratoř, 352 520 189

EEG, EMG, SONO a spánková laboratoř – objednávky, 604 280 502
pondělí – pátek 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00.

Neurologický stacionář, 352 520 516

Iktové centrum, 352 520 124

Ambulance, 352 520 181

Neurologické oddělení

Standardní lůžkové oddělení + spánková laboratoř – pavilon A, přízemí – 29 lůžek na dvou a trojlůžkových pokojích

Odborná a příjmová ambulance + stacionář – pavilon C, přízemí

Iktové centrum – pavilon B, 1. patro

EEG, EMG, sono karotid a příjem do spánkové laboratoře – pavilon A, výtah A1 1. patro

 

 

Personální obsazení

MUDr. Aleš Novák

Neurologické oddělení vedoucí lékař JIP iktové centrum ales.novak@nemocnicesokolov.cz 352 520 184

Bc. Zuzana Nová

Neurologické oddělení Staniční sestra iktového centra zuzana.nova@nemocnicesokolov.cz

Jitka Šleisová

Neurologické oddělení dokumentační sestra jitka.sleisova@nemocnicesokolov.cz

Jana Tomanová

Neurologické oddělení sestra na metodiky (EEG, EMG, SONO) jana.tomanova@nemocnicesokolov.cz

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení se stará o pacienty s neurologickým onemocněním. Krom péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami, na níž se specializuje především, pokrývá svým spektrem činnosti celou neurologickou problematiku, tedy léčbu onemocnění, jakými jsou například epilepsie, roztroušená sklerosa, Parkinsonova nemoc, migréna, myasthenia gravis, degenerativní onemocnění páteře, nádory nervové soustavy, demence atd.

Krom výše uvedeného nabízí neurologické oddělení lékařům i jejich pacientům tyto služby a vyšetření

  • EEG – elektroencefalografie
  • EMG – elektromyografie
  • ultrazvukové vyšetření cév krku a mozku
  • EVP – BAEP, VEP, SEP, MEP
  • ambulantní podávání infuzí
  • ambulantní provedení lumbální punkce atraumatickou jehlou

Telefonní číslo pro objednávání pacientů do laboratoří SONO a EMG 604 280 502 (pondělí – pátek 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00).

 

JIP – IKTOVÉ CENTRUM

Stanice intenzivní péče specializovaná především na terapii a diagnostiku pacienta v akutní fázi cévní mozkové příhody, přijímá a pečuje ale i o pacienty vyžadující intenzivní péči z jiné prvotně neurologické přičiny.  Aktuálně poskytujeme komplexní péči na osmi plně monitorovaných lůžkách, dvě z nich disponují možností umělé plicní ventilace.

Více zde.

Odborné poradny / ambulance

Cerebrovaskulární poradna – pavilon A, 0. patro, úterý 13:00 – 15:00

Pohotovostní služba, poskytované služby – nepřetržitě, 24/7

Spánková laboratoř

Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku (pozor, nikoli poruchy spaní).

Pokud se budíte unavení, nevyspalí, s bolestmi hlavy, suchem v ústech, máte pocit, že se nedokážete soustředit, případně Vás okolí upozorňuje na chrápání během spánku – pak Vaše potíže mohou souviset se syndromem spánkové apnoe.

Nižší dodávka kyslíku tkáním při chrápání a zástavách dechu podmiňuje zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí, cévních mozkových příhod, obezity, či vede ke zkrácení průměrné délky života.

Více informací zde.

Zajímavosti

Práce na oddělení probíhá ve směnném provozu. Ošetřovatelskou péči klientům v denní a noční směně poskytují všeobecné zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelky a sanitáři. Denní směna je v dopoledních hodinách z důvodu vysokých nároků na ošetřovatelskou péči posílena vyšším počtem nelékařského zdravotnického personálu. Během ranní směny probíhá vizita, klienti podstupují speciální vyšetření, rehabilitaci a vertikalizaci (posazování a postavování klientů), individuální léčebná tělesná výchova, nácvik polykání, a nácvik ADL (activities of daily living – běžné denní činnosti), probíhá mytí a koupání klientů, ale také ubytování pacientů přicházejících k plánované i akutní hospitalizaci. V průběhu celé denní směny je klientům poskytována pomoc při podávání stravy a s jinými potřebami.

Klienti si na oddělení mohou zapůjčit knihy, sledovat TV ve společenské místnosti a pro ležící pacienty je možnost zapůjčení mluveného slova i hudby na CD. Po celých 24h je v péči aplikována různá hloubka konceptu bazální stimulace, podávání léků, sondové výživy a v neposlední řadě příjem pacientů vyžadujících akutní péči na nemocničním lůžku. Tyto a další úkony, provádějí nelékařští pracovníci neurologického oddělení. Oddělení velmi úzce spolupracuje s rehabilitačním oddělením, odkud má k dispozici stálé fyzioterapeuty k intenzivní rehabilitaci, pokud to zdravotní stav klienta vyžaduje a dovoluje.