Interna

Interní lůžkové oddělení

Oddělení je založeno na principu systematické a všestranné péče o nemocné s vnitřními chorobami. Nejčastěji se jedná o choroby srdeční, cévní a zažívací. Na jednotce intenzivní péče jsou soustředěni pacienti se selháváním životních funkcí orgánových systémů.

Kde nás najdete

Pavilon C, 2. patro

Návštěvní hodiny

Denně
14:00 - 17:00

Návštěvní hodiny mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, pokud je to nezbytné, pak pouze v doprovodu dospělé osoby.

Kontakty

Sestry

Lékaři

Oddělení provádí diagnostiku a léčbu:

  • kardiovaskulárních chorob včetně urgentních stavů
  • gastroenterologických chorob včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT
  • chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou
  • maligních procesů včetně paliativní péče
  • krevních chorob
  • intoxikací
  • nefrologických onemocnění, zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin

Interní oddělení získalo od MZdČR akreditaci pro obor specializačního vdělávání I. stupně.