Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Sokolov

Kontakt

Porodní sál
352 520 223

Ultrazvuk, sonografie (sono)
352 520 421

gynekologie – lůžková část
352 520 306

šestinedělí
352 520 450

ambulance
352 520 470

 

Gynekologicko-porodnické oddělení

Provádíme diagnostiku a léčbu vrozených, zánětlivých, nezánětlivých a přednádorových stavů ženského pohlavního ústrojí včetně léčby operační. Při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice a specializovanými odbornými pracovišti v Plzni či Praze.

 
 

Zdravotnické služby a výkony

Ambulantní část

Ambulantní část poskytuje standardní gynekologickou a porodnickou péči – tj. běžná gynekologická a porodnická vyšetření a léčba včetně diagnostiky a léčby určitých typů sterility páru, zavádění a odstraňování nitroděložních tělísek IUD či nitroděložních systémů IUS Mirena, ambulantní provádění miniinterrupcí u žen, které již rodily.

Více informací

Gynekologické oddělení

Provádíme diagnostiku a léčbu vrozených, zánětlivých, nezánětlivých a přednádorových stavů ženského pohlavního ústrojí včetně léčby operační. Při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice a specializovanými odbornými pracovišti v Plzni či Praze.

Více informací

Oddělení šestinedělí

Na celém oddělení je uplatňován systém rooming-in, tj. novorozenci jsou s maminkami na pokoji.

Více informací

Porodní sál

Poskytujeme péči o fyziologické a některé typy rizikových a patologických gravidit, při termínových porodech včetně porodů operačních, tj. porodů kleštěmi, vakuumextraktorem či císařským řezem.
Vítanou možností je přítomnost blízké osoby u rodičky při porodu (manžel, přítel, matka, teta, přítelkyně apod.).

Více informací

Popis oddělení

Umístění: Pavilon E

  • Gynekologická ambulance – přízemí vpravo
  • Ultrazvuk (sonografie, sono) – přízemí vpravo
  • CTG (kardiotokografie, pásy) ambulance – 3. patro vpravo
  • Gynekologické oddělení – 3. patro vlevo
  • Porodní sál – 3. patro vpravo
  • Šestinedělí – 2. patro vpravo
  • Operační sál – pavilon B, 3. patro
  • Zákrokový sálek – 3. patro vlevo

Kurzy pořádající gynekologicko-porodnické oddělení – Pavilon C, 3. patro.
Návštěvní hodiny gynekologicko-porodnického oddělení: doporučujeme každý den 13:00 – 18:00 nebo po dohodě s personálem.
Na celém oddělení je zdarma připojení na wi-fi.
Na oddělení jsou zakázané živé květiny.
Gynekologicko-porodnické oddělení je držitelem „Rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek – Porodní asistence B 5349“. V našem zařízení lze tímto uskutečňovat praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Vedení oddělení

Jana Pšeničková, DiS.

Jana Pšeničková, DiS.

Gynekologicko-porodnické oddělení vrchní sestra jana.psenickova@nemocnicesokolov.cz 352 520 219

Bc. Simona Zitová

Gynekologicko-porodnické oddělení staniční sestra simona.zitova@nemocnicesokolov.cz 352 520 306