Ambulance hojení ran

Ambulance hojení ran

Léčení všech komplikovaně se hojících ran.

Kde nás najdete

Pavilon A, 1. patro

Popis oddělení

Zaměřujeme se na léčení všech komplikovaně se hojících ran, jako jsou bércové vředy, dekubity, pooperační nehojící se rány, ostatní chronické a traumatické kožní defekty a popáleniny.

Objednávat se můžete u vrchní sestry chirurgického oddělení Bc. Pavly Velické, v pondělí – pátek 7:00 – 15:00 na telefonu: 352 520 169 nebo 602 338 972 nebo e-mailem: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz.

Personální obsazení

Bc. Pavla Velická

Při léčení ran používáme osvědčené prostředky pro vlhké hojení a léčbu rány řízeným podtlakem. V indikovaných případech provádíme autodermoplastiky.  O pacienty registrované v našem Centru hojení se staráme i během hospitalizace na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov. Velmi často předáváme pacienty s nastavenou léčbou rány a po propuštění z nemocnice agenturám domácí péče nebo do zařízení sociální péče a právě z tohoto důvodu bychom chtěli navázat co možná nejužší spolupráci s těmi, kteří se o naše pacienty dále starají.

Našim pacientům nabízíme konzultace, diagnostickou a léčebnou péči, preferujeme individuální přístup a spolupráci s pacientem i jeho rodinou. Máme možnost provádět všechna potřebná vyšetření přímo v areálu nemocnice, spolupracujeme s cévním specialistou, kožní ambulancí, ambulancí pro léčbu bolesti, diabetologem, rehabilitačním oddělením a protetikou. Zaměřujeme se na problematiku výživy a poměrně mnoho času věnujeme edukační činnosti.

Nabízíme individuální konzultace pro agentury domácí péče, praktické lékaře a sociální zařízení týkající se:

  • konkrétního pacienta, zvláště v případě stagnace nebo progrese rány
  • prevence komplikací při léčbě a ošetřování rány
  • preskripce, vybavení a použití materiálů a prostředků pro vlhké hojení ran
  • edukace pacienta a případně i rodinných příslušníků, kteří o rány v domácích podmínkách pečují
  • zajištění potřebných vyšetření a odborné péče v souvislosti s léčbou rány
  • konzultace si lze vyžádat prakticky ihned a kdykoliv na níže uvedené kontakty
  • dle potřeby lze také individuálně domluvit a zajistit i praktické zaškolení sester v Centru hojení

Budeme velmi rádi za každou připomínku či námět pro zlepšení vzájemné spolupráce a zajištění komplexní péče o pacienta s komplikovaně se hojící ránou.