5. Sokolovský pediatrický den

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5. Sokolovský pediatrický den Nemocnice Sokolov. Celodenní seminář určený pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut) pořádá dětské oddělení Nemocnice Sokolov. Garantem akce je primářka dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Jana Kurcová.
Akce se koná 5. listopadu 2022 od 9 do 17 hodin v budově sokolovského gymnázia (Husitská 2053, Sokolov).
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: alena.kuricynova@nemocnicesokolov.cz (kapacita sálu je omezená).

Program:

08:00 – 08:45
Registrace
08:45 – 09:00
Zahájení
09:00 – 09:30
MUDr. Malý Jiří (Endokrinologická dětská ambulance, Nemocnice Sokolov) – Střípky z tyreologie
09:30 – 10:00
MUDr. Stefanovičová Blanka (Dětská a dorostová psychiatrie, Sokolov) – Psychiatrické poruchy u dětí
10:00 – 10:45
MDDr. Zdeněk Řehoř (Specialista v ortodoncii, STOMA Praha) – Dětský pacient – základy prevence + případy indikace časné ortodontické léčby
10:45 – 11:00
Přestávka
11:00 – 11:15
MUDr. Hron Jan (Oční oddělení, Nemocnice Mladá Boleslav) – Ozonoterapie v léčbě infekčního a neinfekčního zánětu oka u dětí
11:15 – 11:45
MUDr. Hecht Tomáš (ODIM: Oddělení dětské intenzivní medicíny, Thomayerova nemocnice) – Neurologické komplikace COVID 19 u dětí ve FTN, přehled a kazuistiky
11:45 – 12:30
MUDr. Kudr Martin, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol) – Epilepsie u dětí
12:30 – 13:00
Prezentace firem
13:00 – 13:45
Přestávka
13:45 – 14:30
MUDr. Šašková Dana (Lázně Kynžvart) – Lázeňská léčba dětí
14:30 – 15:00
prim. MUDr. Exnerová Mahulena, MUDr. Machková Kateřina (Dětské oddělení, Nemocnice Hořovice) – Paliativní péče u dětí
15:00 – 15:30
MUDr. Kydlíčková Jana, Bc. Havlová Zdenka (Rehabilitační oddělení, Nemocnice Sokolov) – Predilekce hlavičky a možnosti fyzioterapie
15:30 – 15:45
Prezentace firem
15:45 – 16:00
Přestávka
16:00 – 16:15
Kazuistika PLDD MUDr. Majkusová Jitka
16:15 – 16:30
Kazuistika DO Nemocnice Cheb, MUDr. Balvínová Dagmar
16:30 – 16:45
Kazuistika DO Nemocnice K. Vary, MUDr. Vyhlídka Tomáš
16:45 – 17:00
Kazuistika DO Nemocnice Sokolov, MUDr. Babiuková, MUDr. Wagnerová, MUDr. Holubec

Registrační poplatek činí 100 Kč lékaři / 50 Kč nelékařští pracovníci (hradí se na místě při registraci). Občerstvení po celou dobu akce je zahrnuto v registračním poplatku.
Vzdělávací akce je určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a je pořádána v rámci Programu celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a účast bude ohodnocena 6 kredity. Certifikáty budou vydávány registrovaným účastníkům po skončení konference.