6. Sokolovský pediatrický den

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6. Sokolovský pediatrický den Nemocnice Sokolov.

Celodenní seminář určený pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut) pořádá dětské oddělení Nemocnice Sokolov.

Garantem akce je primářka dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Jana Kurcová.

Akce se koná 14. října 2023 od 9 do 17 hodin v budově sokolovského gymnázia (Husitská 2053, Sokolov).

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: alena.kuricynova@nemocnicesokolov.cz (kapacita sálu je omezená).

Potvrzené přednášky:

 • Raná péče KUK
 • prim. MUDr. Přibíková Renata (Infekční poradna, Nemocnice Děčín) – Racionální ATB léčba
 • MUDr. Kudr Martin, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol) – Křečové stavy, medikace
 • MUDr. Marie Šedivá (Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol) – SMA
 • MUDr. Svobodová Veronika (Kožní oddělení, FN Plzeň) – Dermatologie
 • MUDr. Ing. Votava Tomáš, PhD. (Hemato-onkologie DK, FN Plzeň) – Hematologie
 • MUDr. Kamila Kocourková (Ambulance endokrinologie a diabetologie Nemocnice České Budějovice) – Předčasná puberta
 • Mgr. Olga Keslarová (Česká lékárna holding, a.s., Praha) – A, B, C, D a ti daší – vitamíny v dětském věku.
 • Kazuistika Nem Sokolov
 • Kazuistika Nem Cheb
 • Kazuistika Nem Karlovy Vary
 • Kazuistika PLDD

Registrační poplatek činí 200 Kč lékaři / 100 Kč nelékařští pracovníci (hradí se na místě při registraci). Občerstvení po celou dobu akce je zahrnuto v registračním poplatku.
Vzdělávací akce je určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a je pořádána v rámci Programu celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a účast bude ohodnocena 6 kredity. Certifikáty budou vydávány registrovaným účastníkům po skončení konference.