6. Sokolovský pediatrický den

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6. Sokolovský pediatrický den Nemocnice Sokolov.

Celodenní seminář určený pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut) pořádá dětské oddělení Nemocnice Sokolov.

Garantem akce je primářka dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Jana Kurcová.

Akce se koná 14. října 2023 od 9 do 17 hodin v budově sokolovského gymnázia (Husitská 2053, Sokolov).

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: alena.kuricynova@nemocnicesokolov.cz (kapacita sálu je omezená).

Program:

8:00 – 8:45 Registrace
8:45 – 9:00 Zahájení
9:00 – 9:30 Raná péče KUK
9:30 – 10:00 MUDr. Kamila Kocourková (Ambulance endokrinologie a diabetologie Nemocnice České Budějovice), ,,Předčasná puberta“
10:00 – 10:30 MUDr. Ing. Tomáš Votava, PhD. (Hemato-onkologie DK, FN Plzeň), ,,Zhodnocení krevního obrazu“
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 MUDr. Veronika Svobodová (Dětská ambulance – Dermatovenerologická klinika FN Plzeň), „Kožní onemocnění v ambulanci PLDD a úskalí jejich léčby“
11:30 – 12:00 MUDr. Martin Kudr, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol), ,,Akutní terapie epileptických záchvatů“
12:00 – 12:30 MUDr. Marie Rohlenová (Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol), ,,SMA – motoneurony, naděje a čas“
12:30 – 13:00 Prezentace firem
13:00 – 14:00 Přestávka
14:00 – 14:30 prim. MUDr. Renata Přibíková (Infekční poradna, Nemocnice Děčín), ,,Racionální ATB léčba“
14:30 – 15:00 Mgr.Olga Keslarová (Česká lékárna holding, a.s., Praha), ,,A, B, C, D a ty další – vitamíny v dětském věku“
15:00 – 15:30 Prezentace firem
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 16:15 Kazuistika DO Nemocnice Sokolov
16:15 – 16:30 Kazuistika DO Nemocnice Cheb
16:30 – 16:45 Kazuistika DO Nemocnice K. Vary
16:45 – 17:00 Kazuistika PLDD

Registrační poplatek činí 200 Kč lékaři / 100 Kč nelékařští pracovníci (hradí se na místě při registraci). Občerstvení po celou dobu akce je zahrnuto v registračním poplatku.
Vzdělávací akce je určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a je pořádána v rámci Programu celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a účast bude ohodnocena 6 kredity. Certifikáty budou vydávány registrovaným účastníkům po skončení konference.