Sanitářský kurz

Rozsah kurzu:

180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)

Výuka:            

2x týdně (úterý, čtvtek) od 13:30 a 2x v sobotu (11.3. a 15.4.) od 9:00 hod.

Místo konání:

zasedací místnost chirurgického oddělení, pavilon A, – 1 NP

Ukončení:

Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře
Kurz je akreditovaný MZ ČR a platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR

Cena kurzu:  

1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Sokolov

6.000 Kč pro externí účastníky

Maximální počet účastníků: 20

Termín zahájení:  07. 03. 2023 (ukončení 22. 05. 2023)
Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Odborný garant kurzu a kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Tůmová
ředitelka ošetřovatelské péče
Slovenská 545
356 01 Sokolov

email: pavlina.tumova@nempcnicesokolov.cz

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte Mgr. Martině Komárkové na personální oddělení osobně nebo zašlete poštou na adresu: Slovenská 545, 356 01 Sokolov.

  • Přihláška do sanitářského kurzu Stáhnout soubor Přihláška do sanitářského kurzu