Sanitářský kurz 2024

Termín zahájení: 09. 04. 2024 (ukončení 24.6.2024)

Rozsah kurzu:

180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)

Výuka:            

  • 2x týdně (úterý, čtvtek) od 13:30 a 2x v sobotu (13.4. a 27.4.) od 9:00 hod.
  • do 16.05.2024 (teoretická výuka),
  • do 14.06.2024 (praxe),

Zkouškové období bude probíhat od 19.06.2024 do 24.06.2024 (dle předem stanovených termínů).

Místo konání:

Zasedací místnost chirurgického oddělení, pavilon A v – 1 NP

Ukončení:

Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře
Kurz je akreditovaný MZ ČR a platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR

Cena kurzu:  

1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Sokolov

6.000 Kč pro externí účastníky

Maximální počet účastníků: 20

Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Odborný garant kurzu:

Mgr. Pavlína Tůmová
ředitelka ošetřovatelské péče
email: pavlina.tumova@nempcnicesokolov.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Komárková (personální oddělení)

tel. 739 797 210          e-mail: martina.komarkova@nemocnicesokolov.cz

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte Mgr. Martině Komárkové na personální oddělení osobně nebo zašlete poštou na adresu: Slovenská 545, 356 01 Sokolov.

  • Přihláška do sanitářského kurzu Stáhnout soubor Přihláška do sanitářského kurzu