Sociální služby

Sociální služby

Pomoc klientům, kteří se dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.

Kde nás najdete

Budova A, přízemí

Kontakty

Popis oddělení

Zdravotně sociální pracovnice poskytuje pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možností konkrétní pomoc.

Personální obsazení

Leona Schenková, DiS.

Zdravotně sociální pracovnice