Psychiatrické oddělení

Následná lůžková psychiatrie - gerontopsychiatrie

Hlavním cílem naší gerontopsychiatrické léčby v rámci hospitalizace je udržet a zvýšit mentální a fyzické schopnosti našich pacientů, zlepšit jejich kvalitu života a umožnit jim návrat do původního prostředí. Oddělení je primárně zaměřeno na pacienty s minimálně částečně zachovanou soběstačností.

V rámci hospitalizace nabízíme:

 • vstupní screening včetně kompletního laboratorního vyšetření a CT mozku
 • detailní diagnostiku duševního onemocnění
 • diagnostiku poruch paměti včetně neuropsychologických testů
 • diagnostiku funkčních schopností
 • optimalizaci farmakoterapie
 • možnost využití interních konsilií
 • lůžkovou péči poskytovanou 24 hodin / 7 dní v týdnu

Kdo se na nás může obrátit:

 • rodina, která již vlastními silami nestačí zajistit adekvátní péči o svého blízkého staršího 65 let s projevy duševní poruchy
 • zdravotnické a sociální instituce, které potřebují hospitalizovat seniora s duševní chorobou
 • ambulantní psychiatři
 • hospitalizace možná bez doporučení praktického lékaře

Využíváme tyto formy terapie:

 • arteterapie
 • ergoterapie
 • rehabilitace
 • muzikoterapie
 • kognitivní nácviky paměti
 • individuální psychologická, terapeutická a psychoterapeutická péče
 • nácvik a udržení schopnosti sebepéče – např. finanční gramotnost, plánování a využití volného času, edukace k stávajícím zdravotním problémům

Kde nás najdete

Budova A, 1. patro

MgA. Stella Turková, MBA - manažer projektu gerontopsychiatrie

Personální obsazení

MUDr. Tomáš Turek

primář

Radka Ziková

vrchní sestra
Volejte, prosím, v následujících hodinách: Po - Pá, 8.15 - 9.00