Odlehčovací ventilační péče – OVP

Odlehčovací ventilační péče – OVP

Pacienti odkázáni na umělou plicní ventilaci.

Kde nás najdete

Budova A, 2. patro

Návštěvní hodiny

Pondělí - Neděle
14:00 - 18:00

Po domluvě s vrchní sestrou jsou možné i v jinou hodinu mezi 9-19h

Kontakty

Sesterna odlehčovací ventilační péče

Popis oddělení

Zcela unikátní lůžkové pracoviště, určené pro pacienty, kteří jsou pro své onemocnění trvale odkázáni na umělou plicní ventilaci a nemohou být z různých důvodů propuštěni do domácího prostředí v rámci projektu domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Nejčastěji jsou to nemocní po traumatech krční míchy, po infekčních onemocněních centrálního nervového systému, s nevyléčitelnými onemocněními plic nebo s chronickými progredujícími onemocněními, jako je například amyotrofická laterální skleróza nebo dědičné svalové dystrofie. Aby tito nemocní nemuseli trávit celý svůj život v izolaci sterilních nemocničních pokojů, poskytujeme jim individuální péči s respektem k jejich osobnosti, přáním a potřebám.

Na pokojích jim vytváříme domácí prostředí a umožňujeme provádění jejich oblíbených denních aktivit včetně možnosti venkovního pobytu např. v krásném nemocničním parku. Do péče intenzivně zapojujeme i rodinu a přátele pacienta. Oddělení navíc poskytuje zatím zcela výjimečnou službu odlehčovací ventilační péče jako pomoc pacientům na DUPV a jejich pečujícím rodinám. Pečující osoby mají možnost si domluvit pro pacienta plánovaný krátkodobý pobyt na oddělení, aby si mohly vyřešit své zdravotní či jiné osobní záležitosti a zároveň načerpat nové síly k další náročné péči o svého příbuzného.

Personální obsazení

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra

Centrum pro DUPV umožňuje i pacientům částečně nebo trvale závislým na přístrojové podpoře dýchání jejich propuštění do domácí péče. V rámci této
služby se postaráme o celý proces převedení pacienta z lůžka NIP do domácího ošetřování včetně technického a personálního zabezpečení.

Naši pacienti v programu DUPV žijí plnohodnotný život, věnují se svým koníčkům, rodině, vychovávají své děti, někteří i nadále pracují.

Stačí jen přeložit pacienta na NIP Nemocnice Ostrov.

Postup, když si budu chtít vzít domů svého nemocného blízkého:

 • Domluvíte si úvodní pohovor s lékařem.
 • Lékař se seznámí s příběhem vašeho blízkého a následně vám vysvětlí, co je potřeba připravit v domácím prostředí a jaké nutné zázemí mít,
  jak probíhá zácvik v dovednostech pro tuto péči, a to včetně eventuálního řešení sociální situace jednotlivých rodin.
 • Na oddělení OVP naší nemocnice budete proškoleny, jak správně o svého blízkého pečovat. Délka pobytu na oddělení závisí na šikovnosti a rychlosti s jakou budete jednotlivé úkony zvládat.
 • Až budete přesvědčeni, že se není čeho bát, absolvujete víkendový pobyt se svým příbuzným na samostatném pokoji, jako doma, ale se
  zdravotnickým personálem v záloze.
 • Termín propuštění domu si po zkušenosti na samostatném pokoji určíte sami
 • Dýchací přístroj/ventilátor vám zapůjčíme domů. Veškeré přístrojové vybavení a materiál k tomu potřebný Vám bude poskytován v rámci zdravotního pojištění, bezplatně. Součástí zápůjčky přístrojů je i 24h servis.
 • Doma na to nebudete úplně sami – potřebným materiálem Vás bude zásobovat naše koordinátorka, která Vám bude k dispozici pro všechny konzultace a pacienty osobně doma navštěvuje.
 • Rádi pomůžeme a poradíme v sociální oblasti.

Bližší informace a konzultace k programu:
primář MUDr. Michal Palivoda a MUDr. Vlasta Vančová
tel.: 353 364 106

DSC_7337
DUPV