Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - DIOP

Kontakt

353 364 162

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Popis oddělení

Oddělení má 20 lůžek na 6-ti pokojích, z nichž dva jsou dvoulůžkové, ostatní čtyřlůžkové. Vzhledem k charakteru péče oddělení nemá nadstandardní lůžka. Oddělení je umístěno v prvním patře, dostupné je buď výtahem do prvního patra a projitím přes radiodiagnostické oddělení, nebo schodištěm po levé straně od recepce v levém křídle budovy.

Návštěvní hodiny pro příbuzné jsou denně od 15:00 – 17:00 hodin.

Péče na oddělení je zajištěna jedním lékařem v ranní směně, mimo ranní směny je péče zajištěna konziliární službou z oddělení ARO, interna, chirurgie, gynekologie, psychiatrie.

Personální obsazení

MUDr. Igor Ulč

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vedoucí lékař igor.ulc@nemocniceostrov.cz 353 364 363

Blanka Kohoutová

Anesteziologické oddělení vrchní sestra blanka.kohoutova@nemocniceostrov.cz 353 364 316

Michaela Eisenhammerová

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče staniční sestra michaela.eisenhammerova@nemocniceostrov.cz 353 364 162