Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelské péče – DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelské péče – DIOP

Pacienti zavislí na podpoře základních životních funkcí.

Kde nás najdete

DIOP I - budova A, 1. patro DIOP II - budova A, 2. patro

DIOP I - sesterna

DIOP II - sesterna

Návštěvní hodiny

Pondělí - Neděle
15:00 - 17:00

Kontakty

DIOP I - staniční sestra

DIOP II - staniční sestra

Popis oddělení

Oddělení poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií, jejichž životní funkce se již stabilizovaly a nevyžadují umělou plicní ventilaci. Jsou přijímáni nemocní jak z akutní intenzivní péče, u kterých je předpoklad zlepšování stavu, tak i z oddělení NIP po úspěšném odpojení z dýchacího přístroje.

Pracoviště není léčebnou dlouhodobě nemocných, ani nenahrazuje hospicovou péči a není tedy primárně určeno pouze pro nemocné s nepříznivou prognózou. Hospitalizovaní nemocní mají často neurologický deficit různého stupně závažnosti a vyžadují 24 – hodinovou nepřetržitou intenzivní ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty, různé druhy
invazivních vstupů, integritu kůže, osobní hygienu a výživu. Nedílnou součástí péče je také specializovaná farmakoterapie, bazální stimulace, intenzivní fyzioterapie, ergoterapie s nácvikem sebeobslužnosti, psychostimulace a resocializace ve spolupráci s rodinou.

Oddělení je určeno pacientům, kteří prodělali kritické období nemoci na jednom z oddělení typu intenzivní nebo resuscitační péče, kde již proběhla stabilizace základních životních funkcí. Jejich zdravotní stav zatím nedovoluje pobyt na oddělení následné péče či v léčebnách dlouhodobě nemocných, protože vyžadují intenzivní (= náročnou) ošetřovatelskou péči. Jedná se např. o stavy po havárii, kraniotraumatu (poranění hlavy), metabolickém či infekčním postižení mozku, pacienty s neurologickým postižením, s těžkým chronickým onemocněním plic, stavy po resuscitaci, po koronárních a cévních mozkových příhodách, stavy po traumatech páteře či po srdečních a neurochirurgických operacích, vyžadující dlouhodobou péči o základní životní funkce. Řada pacientů na tomto oddělení trpí tzv. apalickým syndromem (těžká porucha vědomí) či prodělali tracheostomii (přístup do dýchacích cest kanylou zavedenou přes otvor v krku). Tyto stavy mohou přetrvávat od několika dnů přes měsíce až léta.

Dle vývoje zdravotního stavu je naší snahou umožnit přechod pacienta na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných nebo do domácího ošetření.

Personální obsazení

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra