Anesteziologické oddělení

Anesteziologické oddělení

Anesteziologická a resuscitační péče

Kde nás najdete

Budova A

Kontakty

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra

Petra Sochorová

staniční sestra

Popis oddělení

Nelůžková část našeho oddělení poskytuje komplexní anesteziologickou péči o pacienty podstupující operační nebo diagnostické výkony a současně poskytuje konsiliární a konzultační činnost v této odbornosti.

Naši lékaři a sestry zároveň zabezpečují neodkladnou intenzivní a resuscitační péči nemocným se selháním základních životních funkcí na všech pracovištích Nemocnice Ostrov.

Personální obsazení

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra

Spektrum poskytované péče a vybavení

Oddělení ARO patří k pracovištím s vysokou úrovní poskytovaných služeb klientům ostrovské nemocnice. Umožňuje provádět široké spektrum náročných plánovaných i neodkladných výkonů pro operační obory: chirurgie, urologie, ortopedie.

Provádí konzultační činnost pro všechna lůžková oddělení nemocnice, dále konzultační činnost ambulantní před plánovanými výkony či léčbu bolesti.

Anestezii poskytují lékaři se specializací anestezie a resuscitace, všichni lékaři mají atestaci v daném oboru, včetně specializované způsobilosti a praxi v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči.

Přítomnost lékaře – anesteziologa je 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Zdravotní sestry jsou atestované v oboru anestezie, resuscitační a intenzivní medicína.

Péče poskytovaní na pracovištích

Anesteziologická péče je poskytována na několika pracovištích v Nemocnici Ostrov.

Centrální operační sály

Centrální operační sály, které byly modernizovány v roce 2009 z podpory fondů Evropské unie, se nacházejí ve třetím patře. Jsou vybaveny anesteziologickými přístroji vysoké kvality, které zabezpečují kvalitní a bezpečné podávání anestezie všem klientům bez rozdílu věku. Centrální operační sály jsou plně klimatizovány, disponují dospávacím pokojem. Na centrálních operačních sálech se nachází i centrální resuscitační vozík, který je vybaven ventilátorem, monitorem a defibrilátorem.

Resuscitační úkony

ARO rovněž v Nemocnici Ostrov provádí resuscitační úkony při selhání základních životních funkcí klientů. Zároveň každý rok provádí proškolení zdravotnického a nezdravotnického personálu v KPR. Poskytuje konzultační činnost v léčbě bolesti.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje anesteziologickou péči pro všechny operační obory nemocnice.

Resuscitační péči pro všechna oddělení nemocnice.
Velké zkušenosti s regionální anestezií umožňují poskytovat klientům pooperační bezbolestné období.