akreditovaný kvalifikační kurz – sanitář

akreditovaný kvalifikační kurz – sanitář

Nemocnice Ostrov s.r.o.

zahajuje akreditovaný kvalifikační kurz 

k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

 

SANITÁŘ

Termín kurzu:                28.2.2024-14.6.2024

Rozsah kurzu:                 180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)

Výuka:                               1x týdně od 13:30 hod.

Místo konání:                  konferenční místnost v 1. patře Nemocnice Ostrov

Ukončení:                         Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře

Kurz je akreditovaný MZ ČR a osvědčení platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR.

 

Cena kurzu:                 1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Ostrov

6.000 Kč pro externí účastníky

 

Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte osobně, poštou nebo emailem.

Kontaktní osoba:

Lenka Dlouhá

Ředitel ošetřovatelského úseku

U nemocnice 1161

363 01 Ostrov

email: lenka.dlouha@nemocniceostrov.cz

Závazná přihláška do sanitářského kurzu ZDE