Totální endoprotéza kyčelního kloubu – miniinvazivní přední přístup (AMIS

Totální endoprotéza kyčelního kloubu – miniinvazivní přední přístup (AMIS) k totální endoprotéze kyčelního kloubu představuje MUDr. Petr Palásek.
Totální endoprotéza kyčelního kloubu – miniinvazivní přední přístup (AMIS

Osteoartróza kyčelního kloubu je v naší populaci velmi častým onemocněním pohybového aparátu, a kromě bolestí a funkčního postižení kyčelního kloubu vede i k bolestem a degenerativnímu postižení zejména bederní páteře. Řešením v pokročilejších stádiích onemocnění je v současné době prakticky výlučně kloubní náhrada, která je hodnocena jako nejúspěšnější ortopedická operace vůbec. Totální endoprotéza kyčelního kloubu je u nás prováděna od 70. let minulého století, jedná se tedy v dnešní době o standardní operační zákrok.

Nejčastěji používaný přístup k provedení výměny kyčelního kloubu na našem území je tzv. anterolaterální přístup. Avšak v poslední době si, zejména v německy mluvící části Evropy, ve Francii, ale také v USA či Kanadě, převzal prvenství tzv. přední přístup. Tento přístup je v pravém slova smyslu miniinvazivní, a to nikoliv délkou kožního řezu, ale proto, že využívá Smith-Petersonova interneurálního intervalu. To znamená, že přístup ke kyčelnímu kloubu je veden v prostoru mezi dvěma skupinami svalů, které se od sebe pouze tupě oddělí. Oproti tradičně používanému přístupu je tedy hlavním pozitivem to, že nedojde k přerušení a poškození žádného svalu a celkově dochází k menšímu poškození všech tkání. Díky tomu jsou nejen v průběhu operace menší krevní ztráty, ale také je prokazatelně rychlejší rehabilitace a rekonvalescence.

Na našem pracovišti provádíme výměnu kyčelního kloubu již standardně právě pomocí předního přístupu. Od roku 2015 jsme provedli přes 2000 operací kyčelního kloubu. Délka operačního výkonu se pohybuje okolo jedné hodiny. Již standardem je použití necementovaných endoprotéz, která jsou jednoznačně lepším řešením než cementové varianty. Současně používáme výhradně nejmodernější implantáty na bázi keramických povrchů – tato varianta má zaručenou životnost od výrobce 30 let a více.

Standardně trvá pobyt po TEP kyčle na našem oddělení mezi pěti až sedmi dny. Pooperačně je pacient přeložen na jeden až dva dny na jednotku intenzivní péče (neboli JIP) k monitoraci, ale již zde se začíná s pooperační rehabilitací – vertikalizace, cvičení na motodlaze. Následně je pacient přeložen na standardní oddělení, kde se pokračuje v intenzivní rehabilitaci. Díky výborné práci našich fyzioterapeutů, v kombinaci s naší operační technikou a individuálním uměním, je před překladem či propuštěním pacient schopen pohybu o dvou francouzských holích a bez obtíží zvládá i chůzi po schodech.

Standardem je i následný překlad přímo na některou z lůžkových rehabilitací a pokračování v intenzivní rehabilitaci, a to alespoň po dobu dvou týdnů, k dosažení maximalizace hybnosti kloubu a posílení svalů. Nutno je používání francouzských holí, s odlehčením operované končetiny, po dobu šesti týdnů po operaci. Kontrola u operatéra je vždy po šesti týdnech od operace. Je při ní proveden kontrolní RTG snímek, podle kterého se operatér rozhoduje, zda je již možná plná zátěž. Následně je vhodné doladit výsledek operace lázeňskou terapií.