Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny jsou individuálně stanoveny pro jednotlivá oddělení.
Mimo uvedené hodiny je potřeba návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem.

Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření.
Dobu návštěv lze omezit podle aktuálního zdravotního stavu pacienta.

V případě závažné hygienicko–epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.